Subscribe to Our Newsletter

We know you love savings. Sign up for more!

MRTAs & MLTAs – Apakah Mereka dan Adakah Saya Memerlukannya?

Updated 19 Oct 2018 – By Loanstreet


MRTAs dan MLTAs adalah varian produk insurans nyawa. Dikenali sebagai Mortgage Life Insurances (insurans nyawa gadai jani), mereka direka untuk membayar baki pinjaman yang tertunggak sekiranya peminjam itu meninggal dunia atau mengalami hilang keupayaan menyeluruh dan kekal (TPD) sebelum pinjaman itu dibayar dengan sepenuhnya.

Terdapat 2 jenis insurans nyawa gadai janji yang didapati:

 1. Mortgage Reducing/Decreasing Term Assurance (MRTA or MDTA)
 2. Mortgage Level Term Assurance (MLTA)

Note: MRTT / MLTT = Takaful

Mortgage Reducing/Decreasing Term Assurance (MRTA or MDTA) / Takaful (MRTT)

MRTA atau MDTA ialah Terma Insurans Gadai Janji:

 • Ia melindungi peminjam terhadap kematian atau TPD
 • Jumlah perlindungan berkurangan dengan masa – secara beransur-ansur berkurangan kepada kosong pada akhir tempoh

Premium untuk insurans ini bergantung kepada jumlah yang diinsuranskan dan tempoh perlindungan, serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan insurans nyawa (contohnya umur, jantina). Pelanggan boleh memilih tempoh dan jumlah diinsuranskan, serta premium yang dibayar pada awalnya.

Satu perkara yang perlu diperhatikan adalah bahawa dasar MRTA / MDTA mengikuti pinjaman hartanah dan bukannya pemilik polisi. Oleh itu, satu polisi baru perlu dibeli bagi setiap hartanah baru yang dimiliki oleh seseorang itu, atau apabila dia menbiayai semula pinjaman beliau. Sesetengah bank / insurans membenarkan pemindahan polisi MRTA kepada hartanah lain atas permintaan, tetapi ini jarang berlaku.

Ia telah menjadi perkara biasa bagi peminjam untuk mengambil polisi ini bersama-sama dengan pinjaman gadai janji untuk beberapa sebab:

 • Paling mudah, kerana ia biasanya disertakan sebagai pilihan bersama-sama dengan pinjaman
 • Sesetengah bank membenarkan kos insurans untuk ditambahkan kepada jumlah pinjaman anda
 • Sesetengah bank menawarkan kadar faedah yang lebih baik jika peminjam mendaftar untuk polisi MRTA/MDTA dengan mereka
 • Idea di sebalik MRTA/MDTAs adalah kerana baki pinjaman anda berkurangan dengan tempoh pinjaman, jadi jumlah yang perlu diinsuranskan turut berkurang, sekaligus menjimatkan premium. Premium untuk jenis insurans ini adalah lebih murah daripada MLTAs.

Mortgage Level Term Assurance (MLTA) / Takaful (MLTT)

MLTA adalah lebih dekat dengan alam semula jadi untuk polisi insurans nyawa traditional:

 • Ia melindungi peminjam terhadap kematian atau TPD dan (perbezaan utama) pilihan untuk 36 jenis penyakit kritikal.
 • Jumlah perlindungan tidak menurun mengikut masa.
 • Peminjam boleh memilih untuk memperluaskan liputan mereka untuk merangkumi lebih daripada kematian atau TPD (contohnya 36 jenis penyakit kritikal).
 • Peminjam boleh memilih untuk mempunyai ciri-ciri simpanan, di mana sebahagian daripada premium yang dibayar dikumpul sebagai nilai serahan tunai

MLTAs biasanya tidak disertakan sebagai pilihan bersama-sama dengan pinjaman, tetapi perlu diambil secara berasingan dengan pembekal insurans pihak ke-3. Premium adalah lebih tinggi daripada MRTAs, dan dibayar secara bulanan, secara suku tahun, setengah tahun, atau tahunan.

Dasar MRTA boleh dipindahkan ke hartanah-hartanah lain. Oleh itu, polisi-polisi boleh digunakan untuk menginsuranskan pinjaman hartanah baru, atau apabila anda membiayai semula hartanah. Peminjam boleh melaraskan jumlah yang diinsuranskan seperti yang dikehendaki tanpa perlu membuktikan kesihatan/umur anda lagi. 

Pilihan ini adalah lebih biasa digunakan oleh peminjam yang lebih canggih bagi pembelian hartanah jangka pendek.

Jika anda ingin belajar lebih banyak tentang insurans hayat secara keseluruhan, sila baca Panduan Insurans Hayat Bahagian Satu dan Panduan Insurans Hayat Bahagian Kedua 

Teruskan Pembacaan...

Artikel Disarankan Untuk Anda

Pemaju Hartanah BLACKLIST: Elak Ditipu Dengan Mereka Ni!

Pemaju Hartanah BLACKLIST: Elak Ditipu Dengan Mereka Ni!

Nak Ada Rumah Sendiri? Apply Skim Rumah Mesra Rakyat (RMR)

Nak Buat Rumah Sendiri? Apply Skim Rumah Mesra Rakyat (RMR)

Pinjaman Perumahan Kerajaan (LPPSA): 7 Soalan Patut Tanya

Pinjaman Perumahan Kerajaan (LPPSA): 7 Soalan Patut Tanya