4 langkah untuk memohon pinjaman

Cari dan bandingkan

Cari dan bandingkan pelbagai jenis pinjaman dari bank-bank di Malaysia dalam masa 1 minit

Memohon dari internet

Setelah membuat perbandingan, kemukakan pinjaman pilihan anda berserta butiran peribadi

Step1 tri
Step2 tri

Kami akan menelefon anda

Dapatkan bimbingan pakar & tahu profil kelayakan anda dalam 1 hari bekerja

Dapatkan tawaran dari bank

Keputusan untuk terima tawaran terpulang kepada anda

Step3 tri

Cari kad kredit yang paling sesuai dengan keperluan anda

Pusat Pembelajaran