Bandingkan Pinjaman Peribadi di Malaysia 2024 - Mohon sekarang!

Mencari pinjaman peribadi yang terbaik di Malaysia? Bandingkan dan dapatkan pinjaman peribadi dengan kadar faedah serendah 3.2%! Gunakan kalkulator pinjaman peribadi untuk menyemak bayaran balik bulanan anda dan memohon secara percuma! Dapatkan kelulusan dalam masa 24 jam.

Pinjaman Peribadi

Pakej pinjaman peribadi untuk jumlah RM 10,000 selama 5 tahun

Alliance CashVantage Financing-i (Salaried Employee)

Alliance CashVantage Financing-i (Salaried Employee) Islamic

Kadar Keuntungan: 11.18 %

( Kadar Efektif: 19.08% )

Ansuran: RM 260

(Jumlah Ansuran: RM 15,590)

Lebih Lanjut Tentang Produk Ini
 1. Jumlah pinjaman minimum: RM 5,000.00
 2. Jumlah pinjaman maksimum: RM 150,000.00
 3. Tempoh minimum: 12 Bulan
 4. Tempoh maksimum: 84 Bulan
 5. Umur minimum: 21 Tahun
 6. Umur maksimum: 60 Tahun semasa tempoh matang pembiayaan
 7. Pembiayaan Islamik
 8. Keperluan Khas:

  Tiada cagaran atau penjamin diperlukan

  Perlindungan insurans adalah pilihan

Yuran dan caj
 1. Duti Setem: 0.5% of the financing amount
 2. Yuran Pemprosesan: N/A
 3. Bayaran Bayaran Lewat: 1% p.a. of amount in arrears
 4. Bayaran Penyelesaian Awal: N/A
 5. Bayaran Pengendalian: None
 6. APR: %
RHB Personal Financing-i

RHB Personal Financing-i

Kadar Keuntungan: 13.31 %

( Kadar Efektif: 22.24% )

Ansuran: RM 278

(Jumlah Ansuran: RM 16,655)

Lebih Lanjut Tentang Produk Ini
 1. Jumlah pinjaman minimum: RM2,000
 2. Jumlah pinjaman maksimum: RM150,000
 3. Tempoh minimum: 12 Bulan
 4. Tempoh maksimum: 84 Bulan
 5. Umur minimum: 21 Tahun
 6. Umur maksimum: 55 Tahun
 7. Pembiayaan Islamik
 8. Keperluan Khas:

  Tiada

Yuran dan caj
 1. Duti Setem: None
CBP Pembiayaan Peribadi - I

CBP Pembiayaan Peribadi - I Islamic

Kadar Keuntungan: 2.67 %

( Kadar Efektif: 5.04% )

Ansuran: RM 189

(Jumlah Ansuran: RM 11,335)

Lebih Lanjut Tentang Produk Ini
 1. Jumlah pinjaman minimum: RM 5,000.00
 2. Jumlah pinjaman maksimum: RM 200,000.00
 3. Tempoh minimum: 12 Bulan
 4. Tempoh maksimum: 120 Bulan
 5. Umur minimum: 18 Tahun
 6. Umur maksimum: 60 Tahun semasa tempoh matang pembiayaan
 7. Pembiayaan Islamik
 8. Keperluan Khas:

Yuran dan caj
 1. Duti Setem: 0.5% from Loan Amount + RM20
 2. Yuran Pemprosesan: N/A
 3. Bayaran Bayaran Lewat: N/A
 4. Bayaran Penyelesaian Awal: N/A
 5. Bayaran Pengendalian: 50
 6. APR: %
Cash-i Muamalat Pro (Professional Programme)

Cash-i Muamalat Pro (Professional Programme)

Kadar Keuntungan: 2.69 %

( Kadar Efektif: 5.08% )

Ansuran: RM 190

(Jumlah Ansuran: RM 11,345)

Lebih Lanjut Tentang Produk Ini
 1. Jumlah pinjaman minimum: RM 10,000.00
 2. Jumlah pinjaman maksimum: RM 400,000.00
 3. Tempoh minimum: 24 Bulan
 4. Tempoh maksimum: 120 Bulan
 5. Umur minimum: 18 Tahun
 6. Umur maksimum: 60 Tahun semasa tempoh matang pembiayaan
 7. Pembiayaan Islamik
 8. Keperluan Khas:


  • Mestilah ahli berdaftar badan profesional bagi profesion tersebut atau kelayakan dan akreditasi berkaitan yang setaraf dengannya

  • Jawatan yang disahkan atau merupakan kakitangan tetap

  • Pekerjaan secara kontrak dengan sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang/sektor yang serupa

Yuran dan caj
 1. Duti Setem: As per the Stamp Duty Act 1949
 2. Yuran Pemprosesan: None
 3. Bayaran Bayaran Lewat: 1% p.a. of total outstanding amount
 4. Bayaran Penyelesaian Awal: Ibra'
 5. Bayaran Pengendalian: None
 6. APR: %
RHB Personal Financing-i for Civil Sector

RHB Personal Financing-i for Civil Sector

Kadar Keuntungan: 3.0 %

( Kadar Efektif: 5.64% )

Ansuran: RM 192

(Jumlah Ansuran: RM 11,500)

Lebih Lanjut Tentang Produk Ini
 1. Jumlah pinjaman minimum: RM 2,000.00
 2. Jumlah pinjaman maksimum: RM 300,000.00
 3. Tempoh minimum: 24 Bulan
 4. Tempoh maksimum: 120 Bulan
 5. Umur minimum: 18 Tahun
 6. Umur maksimum: 58 Tahun semasa tempoh matang pembiayaan
 7. Pembiayaan Islamik
 8. Keperluan Khas:

Yuran dan caj
 1. Duti Setem: RM10
 2. Yuran Pemprosesan: RM30
 3. Bayaran Bayaran Lewat: 1% on outstanding loan amount
 4. Bayaran Penyelesaian Awal: None
 5. Bayaran Pengendalian: None
 6. APR: %
Al Rajhi Personal Financing-i Secured By Term Deposit

Al Rajhi Personal Financing-i Secured By Term Deposit

Kadar Keuntungan: 3.52 %

( Kadar Efektif: 6.57% )

Ansuran: RM 196

(Jumlah Ansuran: RM 11,760)

Lebih Lanjut Tentang Produk Ini
 1. Jumlah pinjaman minimum: RM 5,000.00
 2. Jumlah pinjaman maksimum: RM 500,000.00
 3. Tempoh minimum: 12 Bulan
 4. Tempoh maksimum: 84 Bulan
 5. Umur minimum: 25 Tahun
 6. Umur maksimum: 60 Tahun semasa tempoh matang pembiayaan
 7. Pembiayaan Islamik
 8. Keperluan Khas:

Yuran dan caj
 1. Duti Setem: 0.5% of the financing amount
 2. Yuran Pemprosesan: None
 3. Bayaran Bayaran Lewat: Recovery of Actual Collection Cost applies
 4. Bayaran Penyelesaian Awal: None
 5. Bayaran Pengendalian: None
 6. APR: %
Al Rajhi Personal Financing-i Secured Against Gold

Al Rajhi Personal Financing-i Secured Against Gold

Kadar Keuntungan: 3.52 %

( Kadar Efektif: 6.57% )

Ansuran: RM 196

(Jumlah Ansuran: RM 11,760)

Lebih Lanjut Tentang Produk Ini
 1. Jumlah pinjaman minimum: RM 10,000.00
 2. Jumlah pinjaman maksimum: RM 500,000.00
 3. Tempoh minimum: 12 Bulan
 4. Tempoh maksimum: 60 Bulan
 5. Umur minimum: 25 Tahun
 6. Umur maksimum: 60 Tahun semasa tempoh matang pembiayaan
 7. Pembiayaan Islamik
 8. Keperluan Khas:

Yuran dan caj
 1. Duti Setem: 0.5% of the financing amount
 2. Yuran Pemprosesan: None
 3. Bayaran Bayaran Lewat: Recovery of Actual Collection Cost applies
 4. Bayaran Penyelesaian Awal: None
 5. Bayaran Pengendalian: None
 6. APR: %
RHB Personal Financing-i for Pensioner

RHB Personal Financing-i for Pensioner

Kadar Keuntungan: 3.79 %

( Kadar Efektif: 7.05% )

Ansuran: RM 199

(Jumlah Ansuran: RM 11,895)

Lebih Lanjut Tentang Produk Ini
 1. Jumlah pinjaman minimum: RM 5,000.00
 2. Jumlah pinjaman maksimum: RM 100,000.00
 3. Tempoh minimum: 36 Bulan
 4. Tempoh maksimum: 120 Bulan
 5. Umur minimum: 40 Tahun
 6. Umur maksimum: 67 Tahun semasa tempoh matang pembiayaan
 7. Pembiayaan Islamik
 8. Keperluan Khas:

Yuran dan caj
 1. Duti Setem: RM10
 2. Yuran Pemprosesan: RM50
 3. Bayaran Bayaran Lewat: 1% p.a. of amount in arrears
 4. Bayaran Penyelesaian Awal: None
 5. Bayaran Pengendalian: None
 6. APR: %
Bank Islam Personal Financing-i Non Package

Bank Islam Personal Financing-i Non Package

Kadar Keuntungan: 4.5 %

( Kadar Efektif: 8.29% )

Ansuran: RM 205

(Jumlah Ansuran: RM 12,250)

Lebih Lanjut Tentang Produk Ini
 1. Jumlah pinjaman minimum: RM 10,000.00
 2. Jumlah pinjaman maksimum: RM 300,000.00
 3. Tempoh minimum: 12 Bulan
 4. Tempoh maksimum: 120 Bulan
 5. Umur minimum: 18 Tahun
 6. Umur maksimum: 60 Tahun semasa tempoh matang pembiayaan
 7. Pembiayaan Islamik
 8. Keperluan Khas:

Yuran dan caj
 1. Duti Setem: 0.5% of the financing amount
 2. Yuran Pemprosesan: None
 3. Bayaran Bayaran Lewat: 1% of outstanding amount
 4. Bayaran Penyelesaian Awal: None
 5. Bayaran Pengendalian: None
 6. APR: %
BSN MyRinggit (PUBLIC SECTOR)

BSN MyRinggit (PUBLIC SECTOR)

Kadar Faedah: 4.6 %

( Kadar Efektif: 8.47% )

Ansuran: RM 205

(Jumlah Ansuran: RM 12,300)

Lebih Lanjut Tentang Produk Ini
 1. Jumlah pinjaman minimum: RM 5,000.00
 2. Jumlah pinjaman maksimum: RM 200,000.00
 3. Tempoh minimum: 12 Bulan
 4. Tempoh maksimum: 120 Bulan
 5. Umur minimum: 18 Tahun
 6. Umur maksimum: 60 Tahun semasa tempoh matang pinjaman
 7. Pinjaman konvensional
 8. Keperluan Khas:

Yuran dan caj
 1. Duti Setem: 0.5% loan amount
 2. Yuran Pemprosesan: N/A
 3. Bayaran Bayaran Lewat: 1% of the per annum on the outstanding payments
 4. Bayaran Penyelesaian Awal: N/A
 5. Bayaran Pengendalian: N/A
 6. APR: %

Menunjukkan 10 daripada 54 Pakej

Soalan Lazim (FAQ)

Pinjaman peribadi adalah sebuah bentuk pinjaman tidak bercagar yang boleh digunakan untuk sebarang tujuan. Ia boleh dipinjam dari bank, koperasi kewanganataupun pemberi pinjaman dalam talian. Pinjaman tidak bercagar ini juga tidak memerlukan sebarang bentuk cagaran. Tempoh pinjaman boleh dilakukan dari 1 sehingga 10 tahun dan akan dikenakan kadar faedah tertentu bergantung pada tempoh masa pinjaman tersebut. Bagi tujuan pembayaran balik, anda perlu membayar ansuran bulanan, iaitu jumlah prinsipal dan kadar faedah yang dikenakan.

Pinjaman peribadi adalah sebuah bentuk pinjaman tidak bercagar dan ia tidak akan dilindungi oleh apa-apa bentuk cagaran. Oleh itu, jika permohonan pinjaman anda tidak diluluskan, pihak pemberi pinjaman tersebut tidak akan dapat mengambil aset anda secara automatik. Selain dari mengambil aset anda untuk dijadikan cagaran bagi mendapatkan pinjaman, bank juga boleh menyemak status kelayakan kredit dan pendapatan anda bagi meluluskan pinjaman. Untuk pinjaman bercagar pula, ia dilindungi dengan cagaran (secara kebiasaanya, cagaran adalah aset anda sendiri). Pinjaman bercagar mungkin dikenakan kadar faedah yang lebih rendah tetapi pinjaman ini lebih berisiko kerana anda mungkin kehilangan cagaran anda sekiranya anda tidak dapat membuat pembayaran tepat pada waktunya. Namun begitu, sekiranya anda ingin memohon pinjaman melebihi jumlah yang diluluskan oleh bank, anda mungkin memerlukan cagaran atau penjamin. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, anda boleh mendapatkan maklumat melalui lembaran pendedahan produk atau terma dan syarat dari pihak bank.

Pinjaman konvensional adalah sebuah jenis pinjaman yang mengikut Prinsip Pembiayaan Konvensional di mana permberi pinjaman memberi pinjaman kepada peminjam dan mendapat keuntungan melalui kadar faedah yang dikenakan ke atas jumlah pinjaman. Bagi pinjaman hartanah, pinjaman memnbayar kadar faedah berdasarkan baki jumlah pinjaman. Kadar faedah boleh tetap atau berdasarkan kadar terapung. (Contohnya: BLR dan KLIBOR).

Pinjaman Islamik pula mengikuti Prinsip Pembayaran Islam yang menghindari urus niaga yang berasaskan kepada Riba. Pinjaman Islam memperkenalkan konsep membeli sesuatu bagi pihak peminjam dan menjualnya kembali kepad peminjam bagi mendapatkan keuntungan. Kadar faedah yang dikenakan bagi pinjaman Islamik akan ditetapkan di dalam kontrak. Seperti Pembiayaan Konvensional, kadar faedah juga boleh menjadi tetap atau berdasarkan kadar apungan(contohnya: BFR).

Di Malaysia, kadar faedah yang dikenakan adalah pada kadar rata. Kadar faedah rata merujuk kepada jenis faedah yang dikenakan pada jumlah asal pinjaman dan bukannya pada apa yang dibayar sebelumnnya. Ianya bergantung kepada kadar faedah yang dikenakan oleh pemberi pinjaman.. Anda boleh menyemak dengan kalkulator kami bagi mengetahui pemberi pinjaman yang mana menawarkan kadar faedah yang terbaik untuk anda. Untuk maklumat lanjut berkaitan kadar faedah, klik disini.

Kebarangkalian untuk anda mendapatkan pinjaman peribadi adalah tipis kerana adalah sukar bagi anda mendapatkan pinjaman peribadi jika anda sedang menganggur. Ini adalah kerana bank memerlukan bukti pendapatan anda bagi meluluskan pinjaman. Biasanya, pinjaman yang mempunyai syarat dan kadar yang baik hanya ditawarkan kepada pelanggan yang mempunyai sejarah kredit yang baik dan bagi mereka yang mempunyai pendapatan.

Selalunya, bank enggan memberi pinjaman kepada pelajar atas beberapa sebab: Kebanyakan pelajar masih tidak mempunyai sejarah kredit lagi dan ini menyukarkan bank untuk mengetahui sejarah pembayaran balik mereka. Selain itu, pelajar juga tidak mempunyai pendapatan tetap dan tiada jaminan bahawa pinjaman tersebut mampu dibayar tepat pada waktu. 

Pinjaman jangka pendek adalah sebuah bentuk pinjaman yang mempunyai tempoh pembayaran balik kurang dari setahun dan selalunya mempunyai kadar faedah yang lebih tinggi dari pinjaman jangka panjang. Walau bagaimanapun, di akhir tempoh pinjaman, anda akan mendapati bahawa jumlah faedah yang dibayar adalah lebih kurang dari pinjaman jangka panjang. Anda mungkin boleh memohon pinjaman kadar pendek apabila anda hanya memerlukan pembiayaan bagi keperluan kecil, contohnya, jika anda memerlukan wang tunai. Disebabkan jumlah pinjaman jangka pendek ini tidak besar, tempoh pembayaran balik bagi pinjaman jangka pendek ini hanyalah dalam tempoh beberapa bulan sahaja.

Terdapat beberapa faktor yang menentukan berapa banyak yang anda boleh pinjam. Amaun pinjaman tersebut bergantung pada bank mana yang ada memohon tetapi itu bukanlah penentu utama amaun pinjaman yang ada boleh pinjam. Gaji dan skor kredit anda juga sangat penting. Walaupun anda mempunyai gaji yang tinggi, permohonan anda masih boleh ditolak atas sebab hutang atau rekod pembayaran balik yang tidak baik. Contohnya, pembayaran hutang kredit kad yang lewat. Bank juga mungkin akan menolak permohonan anda sekiranya anda memohon lebih dari satu loan dalam masa yang sama kerana bank akan menganggap anda memerlukan wang dengan cepat dan ianya akan menjadi risiko kepada bank. Walau bagaimanapun, jika permohonan anda diluluskan, amaun pinjaman yang diluluskan mungkin lebih rendah/tidak sama dari amaun yang dipohon. Anda boleh berbincang dan membuat pilihan lain dengan wakil bank sekiranya anda tidak berpuas hati dengan amaun pinjaman yang diluluskan.

Anda boleh menyemak kelayakan anda bagi pembiayaan peribadi Islam melalui Loanstreet. Klik di sini untuk memohon.

Anda boleh menyemak kelayakan anda bagi Pinjaman Peribadi Kerajaan melalui Loanstreet. Klik di sini untuk memohon. 

Kami tidak mempunyai kalkulator pinjaman peribadi. Tetapi, kami ada menawarkan alat perbandingan pinjaman. Anda hanya perlu ke laman pinjaman peribadi kami dan lengkapkan beberapa maklumat peribadi. Alat perbandingan tersebut akan menapis dan memberi pilihan pinjaman yang paling sesuai untuk anda. 

Sebagai seorang ekspatriat, anda tidak dibenarkan untuk memohon sebarang pinjaman peribadi. Walau bagaimanapun, anda boleh memohon hampir kesemua jenis kad kredit yang ditawarkan di laman web kami, bergantung kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh bank. Klik di sini untuk melihat dengan lebih lanjut mengenai kad kredit yang ditawarkan.

Di bahagian atas seksyen FAQ, terdapat sebuah senarai yang menawarkan pelbagai jenis pinjaman peribadi. Untuk memohon, anda hanya perlu memilih pinjaman yang anda mahukan dan klik butang hijau 'MOHON’ di sebelah kanan.

Sebagai seorang ekspatriat, anda tidak dibenarkan untuk memohon sebarang pinjaman peribadi. Walau bagaimanapun, anda boleh memohon hampir kesemua jenis kad kredit yang ditawarkan di laman web kami, bergantung kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh bank. Klik di sini untuk melihat dengan lebih lanjut mengenai kad kredit yang ditawarkan.

Kebiasaannya, proses permohonan akan mengambil masa 1 hingga 2 minggu, bergantung kepada bank. Contohnya RHB Easy. Ia menawarkan permohonan cepat lulus, dimana pinjaman peribadi boleh diproses dalam masa 24 jam selepas anda siap melengkapkan maklumat.