Alliance CashVantage Personal Financing-i

Pembiayaan peribadi kelulusan segera yang Patuh Syariah dengan kadar keuntungan serendah 8.38%. Cagaran tidak diperlukan.

Money bag

Gaji Minimum

Bulanan RM 3,000

Money coins

Pembiayaan Sebanyak

RM 150,000

Alliance CashVantage Financing-i (Salaried Employee)
Mohon
Sila baca Terma & Syarat untuk Kempen 40% Cashback di sini.

Maklumat produk


Interest rate

Kadar Keuntungan

Jumlah Pembiayaan Tempoh Pembiayaan Kadar Keuntungan
Jumlah Pembiayaan:
RM5,000 - RM150,000
Tempoh Pembiayaan:
1 tahun
Kadar Keuntungan:
4.99%
Jumlah Pembiayaan:
RM5,000 - RM150,000
Tempoh Pembiayaan:
2 - 3 tahun
Kadar Keuntungan:
6.99%
Jumlah Pembiayaan:
RM5,000 - RM150,000
Tempoh Pembiayaan:
4 - 7 tahun
Kadar Keuntungan:
8.38%
Fees n charges

Yuran dan Caj

Kadar Keuntungan
Kadar Keuntungan:
Dari 4.99% p.a. ke 8.38% p.a., bergantung kepada jumlah dan tempoh pinjaman
Yuran Pemprosesan
Yuran Pemprosesan:
Tiada yuran
Yuran Pembayaran Lewat
Yuran Pembayaran Lewat:
1% daripada jumlah baki pinjaman semasa
Yuran Penyelesaian Awal
Yuran Penyelesaian Awal:
Tiada yuran
Requirement

Syarat

Pendapatan Tahunan Minimum

Pendapatan Tahunan Minimum:
RM36,000
Umur Minimum
Umur Minimum:
21 tahun
Umur Maksimum
Umur Maksimu:
60 tahun