OCBC Great Eastern Platinum MasterCard

Mohon untuk OCBC Great Eastern Platinum MasterCard oleh OCBC Bank

Dapatkan liputan insurans sebanyak RM 100,000 atas kematian atau hilang upaya menyeluruh dan kekal!

OCBC Great Eastern Platinum MasterCard
Mohon

Product Highlights

Helthcare
Perlindungan Insurans Percuma

Bagi ahli kad utama, anda akan mendapat perlindungan insurans kematian atau kecacatan keseluruhan percuma sebanyak RM 100,000 pada tahun pertama!

Free
Tempoh 20 Hari Tanpa Faedah

Semua perbelanjaan runcit akan mendapat kadar faedah percuma selama 20 hari dari tarikh bil!

Card protection
0% Auto-IPP

Nikmati 12 bulan Auto-IPP untuk Great Eastern (Life & General) premium insurans sebanyak RM2,200 dan ke atas melalui Auto Debit!

Ciri-ciri

Ganjaran

Rewards
Dapatkan Dibelanjakan Di
Perlindungan Insurans RM 100,000 Semua belanja runcit melebihi RM 10,000

Pindahan Baki

Balance transfer
Bayar Dalam Tempoh Dengan Kadar Faedah Pada Bila Anda Memindahkan
6 Bulan 1.88% p.a tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 3,000
12 Bulan 3.88% p.a tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 3,000

Pelan Pembayaran Mudah

36 months
Bayar Dalam Tempoh Dengan Kadar Faedah Pada Bila Anda Berbelanja
5 Bulan 0% p.a. dengan 2% yuran pengendalian Dari RM 1,000
10 Bulan 0% p.a. dengan 4% yuran pengendalian Dari RM 1,000
20 Bulan 0% p.a. dengan 5% yuran pengendalian Dari RM 1,000

Yuran dan Caj

Yuran Tahunan Bagi Kad Utama Percuma
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan Percuma
Bayaran Bulanan Minimum RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi
Yuran Bayaran Lambat RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 100
Yuran Pengeluaran Tunai RM 20 atau 5% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi
Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai 18% p.a.

 

Kadar Faedah

15% Setiap Tahun Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut
17% Setiap Tahun Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan atau lebih dalam tempoh 12 bulan
18% Setiap Tahun Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas

Syarat

Pendapatan Minimum Tahunan RM 24,000
Umur Minimum Bagi Kad Utama 21 tahun
Umur Minimum Bagi Kad Kedua 18 tahun
Siapa Yang Boleh Memohon Mesti menjadi pemegang polisi Great Eastern