Dasar Privasi

Kami komited untuk melindungi kerahsiaan maklumat peribadi anda.

Maklumat Am

Loanstreet menghormati dan melindungi maklumat peribadi anda menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Polisi ini memperincikan bagaimana kami, Finology Sdn Bhd (“Loanstreet”, Finology”, 'kami”, 'kami” atau 'kami”) mengumpul maklumat peribadi anda dan cara ia digunakan di laman web kami, Loanstreet. Ia juga memberi taklimat kepada anda tentang langkah perlindungan data peribadi yang telah kami sediakan. Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan pengumpulan, pemindahan, manipulasi, penyimpanan, pendedahan dan penggunaan lain maklumat anda hanya seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi tersebut.

Pengumpulan Data Peribadi

Melainkan anda berdaftar untuk perkhidmatan dalam talian dari Loanstreet, anda akan kekal tanpa nama apabila anda melayari laman web ini. Kami tidak mengumpul maklumat peribadi (cth. nama, alamat, nombor telefon atau alamat e-mel anda) jika anda hanya melayari laman web ini.

Anda berkemungkinan perlu memberi Data Peribadi apabila memohon sebarang perkhidmatan/produk yang tersedia di Loanstreet.

Penggunaan Data Peribadi

Dengan menggunakan produk dan perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpul dan menggunakan data peribadi anda untuk kegunaan berikut:

 • Untuk menghantar maklumat kepada anda tentang produk dan perkhidmatan yang kami jangka mungkin menarik minat anda.
 • Untuk membolehkan anda mengakses dan menggunakan perkhidmatan Loanstreet.
 • Untuk memperibadikan dan meningkatkan aspek perkhidmatan keseluruhan kami kepada anda dan pengguna kami yang lain, serta menjalankan penyelidikan seperti menganalisis arah aliran pasaran dan demografi pelanggan.
 • Untuk merujuk anda kepada produk kewangan dan/atau institusi kewangan (atau wakil mereka yang diberi kuasa) yang ditentukan oleh anda selepas melengkapkan borang permohonan di laman web kami.
 • Untuk berkomunikasi dengan anda, untuk mengesahkan maklumat peribadi yang diberikan, atau untuk meminta sebarang maklumat tambahan yang penting untuk memenuhi perkhidmatan yang telah anda mohon.
 • Untuk mematuhi mana-mana peraturan, undang-undang dan peraturan yang berkenaan, kod amalan atau garis panduan atau untuk membantu dalam penguatkuasaan undang-undang dan penyiasatan oleh pihak berkuasa yang berkaitan.
 • Untuk memberi kebenaran kepada Pembekal Insurans Loanstreet untuk memproses data peribadi untuk tujuan pemasaran dan promosi setelah selesai pembelian.
 • Untuk mengesahkan telah membaca dan memahami Lembaran Pendedahan Produk (PDS) Pembekal Insurans yang dipilih & Perkataan Polisi yang tersedia pada halaman 'Ketahui Lebih Lanjut' Kereta atau Motosikal masing-masing bagi Pembekal Insurans yang dipilih dan bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat-syarat yang ditetapkan di dalamnya. Jika diperlukan, saya/kami telah menghubungi Loanstreet atau penyedia Insurans untuk sebarang terma yang saya/kami tidak faham sebelum menandatangani kontrak ini.

Cara Kami Mengumpul Data Peribadi

Loanstreet mengumpul maklumat peribadi anda apabila anda:

 • Pilih untuk mendaftar dan menggunakan perkhidmatan dalam talian kami seperti alat perbandingan pinjaman kami atau apabila anda mendaftar untuk surat berita mingguan kami.
 • Memohon produk atau perkhidmatan daripada laman web kami.

Maklumat yang dikumpul ini terdiri daripada maklumat yang disampaikan kepada kami apabila anda secara sukarela melengkapkan borang permohonan yang dibentangkan di laman web kami yang membolehkan anda mengenal pasti anda. Setelah memberikan maklumat peribadi secara sukarela, anda bersetuju untuk menyampaikan maklumat tepat yang tidak menjejaskan kepentingan mana-mana pihak ketiga.

Mengekalkan dan Menyalurkan Maklumat Mengenai Anda

Loanstreet menyimpan maklumat peribadi dan kewangan anda hanya selagi ia memerlukan untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda. Jika ia dianggap sesuai, Loanstreet boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal pihak ketiga yang produknya disenaraikan di tapak web Loanstreet. Loanstreet tidak akan menjual, mengedar atau memajak maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda, melainkan dikehendaki berbuat demikian di bawah undang-undang. Loanstreet tidak akan menghantar maklumat promosi kepada anda tanpa kebenaran anda.

Data Peribadi Yang Mungkin Dikumpul oleh Loanstreet

Jika anda ingin memohon produk atau perkhidmatan melalui Loanstreet, kami mungkin memerlukan anda memberikan kami maklumat peribadi anda seperti:

 1. Nama
 2. E-mel
 3. Telefon
 4. Umur
 5. Lokasi
 6. Taraf Perkahwinan
 7. Pendidikan
 8. Penginapan Kediaman
 9. Jenis Kediaman
 10. Pekerjaan
 11. Pendapatan
 12. Aset dan Liabiliti

Sila ambil perhatian bahawa senarai di atas tidak lengkap dan hanya termasuk maklumat kewangan yang paling biasa dikumpul.

Cookies

Loanstreet mungkin menggunakan "cookies" untuk mengumpul maklumat tentang cara tapak web atau apl kami digunakan. Maklumat, seperti server yang komputer anda log masuk, jenis browser anda (contohnya, Internet Explorer atau Google Chrome), dan sama ada anda membalas iklan di tapak web Loanstreet atau apl atau e-mel dikumpul dan dijejaki, walau bagaimanapun, ini adalah dilakukan secara agregat dan tidak dikaitkan dengan anda secara peribadi.

Akses kepada Data

Jangan ragu untuk menghubungi kami sekiranya anda ingin mengakses data anda atau untuk membetulkan maklumat peribadi yang tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini atau sekiranya anda ingin menarik balik kebenaran untuk penggunaan maklumat peribadi anda.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau komen mengenai dasar privasi kami


Loanstreet Sdn Bhd
52-2, Jalan Awan Hijau,
Taman Oversea Union,
582000, Kuala Lumpur

Telephone: +603 7451 5285
Email: custcare@loanstreet.com.my