Subscribe to Our Newsletter

We know you love savings. Sign up for more!

Pinjaman Pengubahsuaian, Tambah Nilai Dan Pembiayaan Semula Dijelaskan

BY Team Loanstreet

Updated 27 Jul 2021
Pembiayaan semula rumah biasanya yang pinjaman yang paling murah kepada pemilik rumah. Tetapi istilah "pembiayaan semula" telah digunakan dengan agak longgar. Ini telah menimbulkan kesalah fahaman tertentu. Artikel ini menjelaskan erti pembiayaan semula, dan membincangkan produk berkaitan seperti Pinjaman Pengubahsuaian dan Top-Up Pinjaman.

Apa yang di 'cover' dalam artikel ni?


Pinjaman Pembiayaan Semula

Pembiayaan semula pinjaman adalah proses menstrukturkan semula pinjaman terdahulu kepada pinjaman baru dengan pelbagai ciri berbeza seperti tarikh matang, kadar faedah dan ansuran bulanan. Sesebuah hartanah juga boleh mengambil pembiayaan semula walaupun telah selesai dibayar untuk mendapatkan wang tunai ataupun menyusun semula aliran kewangan.

Contoh Pengiraan Pembiayaan dengan Tunai

En. Charlie telah membeli kondominium berjumlah RM 300K dengan jumlah pinjaman adalah RM 270K dari Bank A 12 tahun lepas. Jumlah pinjaman tidak dibayar adalah RM 200K.

Jumlah pinjaman : RM 270K
Jumlah yang belum dijelaskan (2014): RM 200K
Tempoh : 30 tahun
Kadar faedah : 4.4%

Beliau memohon pembiayaan semula dari bank B. Nilai hartanah sekarang adalah RM 500K. Bank B bersetuju untuk member pinjaman dari sebahagian RM 300K ( Nilai hartanah – Jumlah tertunggak)

Bank B bersetuju untuk memberi pinjaman 90% dari nilai pasaran tolak jumlah yang belum dijelaskan (i.e. [90% x 500k] – 200k) setelah menilai kelayakan En. Charlie. Beliau memiliki RM 250K untuk ditunaikan.

Aturan baru untuk pinjaman adalah:

Jumlah tertunggak : RM 200K
Tempoh : 30 Tahun (sehingga 2044)
Kadar faedah : 4.4%

Jumlah tunai pembiayaan : RM 250K
Tempoh : 10 tahun ( sehingga 2024)
Kadar faedah : 4.4%
Ansuran bulanan : RM 2,579

Jumlah Pembiayaan Semula    : RM450k (RM200k + RM 250k)
Jumlah Ansuran Bulanan       : RM3,581 (RM1, 002 + RM 2,579)

Kebaikan pembiayaan semula adalah pelanggan dapat memilih Bank yang memberikan pakej paling baik  

Akan tetapi, oleh kerana pembiayaan semula dianggap sebagai mengambil pinjaman baru, semua caj perkhidmatan awal untuk mendapatkan pinjaman akan dikenakan. Ini termasuk yuran guaman dan duti setem. Sekiranya masih terdapat pinjaman asal, pelanggan mungkin akan dikenakan bayaran penebusan untuk pinjaman sedia ada. Penamatan pinjaman dalam tempoh yang ditetapkan juga akan dikenakan penalti penyelesaian awal. Sila gunakan alat Kalkulator pinjaman perumahan yang disediakan oleh Loanstreet untuk mengetahui jumlah sebenar kos awal pembiayaan anda.

Sekiranya anda bercadang untuk membiayai semula hartanah anda, kami amat mengalu-alukan anda untuk membaca tips pembiayaan semula oleh pakar. supaya anda tidak melakukan kesilapan yang selalu dilakukan oleh orang lain.

Penambahan Pinjaman

Penambahan pinjaman adalah pinjaman tambahan daripada pinjaman asal pelanggan berdasarkan kenaikan nilai hartanah pelanggan. Amat sesuai untuk pelanggan yang memerlukan wang tunai secara cepat. Wang dari pinjaman baru akan dimasukkan ke akaun baru dan faedah dikenakan mengikut akaun pinjaman biasa Secara teknikalnya, ia berfungsi sebagai pinjaman kedua. Pihak peminjam akan memiliki 2 akaun pinjaman. Kadar faedah akan mengikut pakej pinjaman perumahan terbaru di bank ataupun sama seperti pinjaman asal, yang mana lebih tinggi.

Contoh Pengiraan Penambahan Pinjaman

En. Beta telah membeli sebuah kondominium 9 tahun lepas bernilai RM 120K dari Bank Y.

Jumlah pinjaman : RM 120K
Jumlah belum dijelaskan pada 2014 : RM 100K
Tempoh : 30 tahun
Kadar faedah : 4.5%
Ansuran bulanan : RM 608

En. Beta memohon penambahan pinjaman.

Nilai Pasaran : RM 250k

Selepas melihat DSR dan faktor-faktor lain,Bank Y bersetuju untuk memberi pinjaman 80% dari nilai pasaran tolak jumlah yang belum dijelaskan (i.e. [80% x 250k] – 100k) pada kadar 4.8%.

Nilai tambah pinjaman : RM 100K
Tempoh : 25 tahun
Kadar faedah : 4.8%
Ansuran bulanan : RM 573

Maka, ansuran bulanan En. Beta berjumlah RM1,181 (RM 608 + RM 573 ) keseluruhanya

Penambahan pinjaman hanya boleh dilakukan dengan bank asal. Kelebihan pakej ini adalah dokumen pinjaman hanya perlumembayar duti setem sekali lagi, berbanding pakej pembiayaan semula yang memerlukan semua dokumen ditulis semula. Maka , kos permulaan jauh lebih rendah. Selain itu, tiada caj penyelesaian awal akan dikenakan.

Pinjaman Pengubahsuaian

Pinjaman pengubahsuaian adalah salah satu kategori dari pinjaman peribadi dimana ia berfungsi khas untuk tujuan pengubahsuaian . Kebiasaanya, pinjaman ini sertakan bersama-sama dengan pinjaman perumahan . Pihak peminjam boleh mengambil pinjaman ini secara berasingan , tetapi pihak bank boleh menawarkan kadar yang lebih menarik sekiranya diambil bersama. Sebagai bukti pengubahsuaian , dokument seperti invois pengubahsuaian perlu disertakan. Cagaran tidak diperlukan dalam pinjaman pengubahsuaian.

Dokumen yang diperlukan unuk pinjaman adalah amat mudah. Maka , kos awal adalah rendah dan dana dapat dikeluarkan dengan lebih pantas.

Sama seperti pinjaman peribadi yang lain, kebanyakan pinjaman untuk pengubahsuaian dikira berdasarkan kadar rata faedah. Terdapat pengecualian untuk Alliance Bank’s Home Complete Renovation Loan dimana menggunakan pengiraan secara penguranagan baki.

Contoh Pengiraan Pinjaman Pengubasuaian.

Mengambil contoh En. Alpha , beliau telah membeli sebuah hartanah siap dibina dengan harga RM 600k dengan pinjaman dari Bank X

Jumlah pinjaman : RM 600K
Tempoh : 30 tahun
Faedah : 4.6%
Ansuran bulanan : RM 3076

Selepas menilai profil En. Alpha, pihak Bank X bersetuju untuk meminjamkan RM 150K

Jumlah pinjaman pengubahsuaian : RM 150K
Tempoh : 10 tahun
Kadar faedah : 7.6% (kadar rata)
Ansuran bulanan : RM 2200

En. Alpha perlu mebayar ansuran sebanyak RM 5,276 (RM 3076 + RM 2000) untuk 2 pinjaman .

* Ketahui lebih lagi tentang pinjaman peribadi

Kesimpulan

Pilihan antara pembiayaan semula, penambahan pinjaman ataupun pinjaman pengubahsuaian adalah bergantung kepada keperluan anda. Carta dibawah menerangkan perbezaan antara produk.

Perbandigan Produk

Walau apa pun pilihan anda, perlu diberi perhatian bahawa bank akan menilai kemampuan anda untuk menyelesaikan pinjaman dalam 10 tahun pembayaran  berdasarkan Dasar Bank Negara's had 10 tahun pembiayaan.

Akhir sekali, sekiranya anda berhasrat untuk membiayai semula , kami mengalu-alukan untuk anda membaca panduan untuk pembiayaan semula dan menggunakan  Perbandingan pembiayaan semula pinjaman perumahan  Loanstreet untuk mendapatkan pakej terbaik. 

Teruskan Pembacaan...

Tentang Penulis

Team LoanstreetLIHAT SEMUA ARTIKEL

Artikel Disarankan Untuk Anda

Sejarah CKHT Malaysia

Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT / RPGT) di Malaysia (2024)

Pemaju Hartanah BLACKLIST: Elak Ditipu Dengan Mereka Ni!

[Update 2024] Pemaju Hartanah Blacklist: Elak Kena Tipu Dengan Mereka Ni!

Camne Nak Jual Rumah Yang MASIH BERHUTANG Dengan Bank?

Camne Nak Jual Rumah Yang MASIH BERHUTANG Dengan Bank?