Subscribe to Our Newsletter

We know you love savings. Sign up for more!

Penjelasan Pinjaman ASB

Updated 19 Jun 2018 – By Loanstreet


Terdapat ramai orang yang ingin membeli Amanah Saham Bumiputera (ASB) tetapi tidak mempunyai wang untuk membeli jumlah yang besar. Sesetengah bank menawarkan pinjaman ASB bagi pelabur untuk membiayai pelaburan mereka ke dalam Amanah Saham Bumiputera (ASB). Tetapi ramai orang masih tertanya-tanya – adakah berbaloi mengambil pinjaman ASB?

Asas-asas pinjaman ASB

Sepertimana dana ASB, pinjaman ASB hanya dibuka kepada Bumiputera. Selepas menyerahkan semua dokumen pendapatan kepada bank pemberi pinjam, pelanggan mesti membuka akaun ASB dengan bank tersebut. Setelah permohonan pinjaman itu diluluskan, bank peminjam akan menkreditkan elaun pinjaman secara terus kepada akaun ASB pelanggan.

Setiap bulan, pelabur (iaitu peminjam) bertanggungjawab untuk membayar semula pinjaman dalam bayaran bulanan. Tambahan pula, sesetengah bank akan mengenakan yuran pengurusan dan dokumentasi apabila memohon pinjaman ASB.

Pinjaman ASB adalah Pinjaman berjangka asas, dan interest yang dikenakan ke atas pinjaman ASB dikira menggunakan kaedah pengurangan baki (sama seperti yang digunakan oleh Pinjaman Perumahan dan Deposit Tetap). Kebanyakkan pinjaman ASB hari ini menggunakan kadar faedah terapung. Oleh itu, kadar faedah akan berubah mengikut BLR.

Sama seperti insurans hartanah, pelanggan boleh memilih untuk melindungi pinjaman ASB mereka dengan insurans/takaful yang dibiayai oleh bank-bank. Insurans-insurans ini akan melindungi baki jumlah pinjaman jika berlaku kematian atau hilang keupayaan kekal (PTD).

Penyelesaian Awal

Peminjam tidak akan dikenakan denda bagi penyelesaian awal asalkan ia tidak berlaku waktu lock in period. Peminjam hanya perlu menjelaskan baki pinjaman. Tetapi denda keluar akan dikenakan jika pinjaman dijelaskan waktu lock in period.

Walau bagaimanapun, harus diingat bahawa pinjaman ASB tidak seperti pinjaman rumah semi flexi. Pinjaman ASB merupakan pinjaman asas berjangka. Ini bermaksud faedah yang perlu dibayar tidak akan dikurangkan walaupun anda memberi bayaran yang melebihi bayaran bulanan tetap.

Di Manakah Untuk Dapatkan Pinjaman ASB

Di Malaysia, sesetengah bank yang merupakan ejen dana ASB juga memberikan pinjaman ASB. Semasa artikel ini ditulis, pinjaman ASB ditawarkan oleh bank-bank berikut:

  1. RHB
  2. Maybank
  3. CIMB

Perbandingan Antara Menggunakan Simpanan Dan Pinjaman ASB.

Bandingkan untuk mengunakan wang anda sendiri untuk membeli unit ASB. Terdapat beberapa perbezaan di dalam kaedah apabila mengambil pinjaman ASB. Jadual di bawah menunjukkan gambaran perbandingan.

  Wang sendiri Pinjaman ASB
Saiz pelaburan minima Pelaburan minima RM10 Pelaburan minima RM10,000
Saiz pelaburan maksima Terhad oleh jumlah wang dalam tangan & Had pelaburan ASB Terhad kepada kuasa pinjaman & Had pelaburan ASB
Pulangan Tidak bermanfaat, tetapi margin lebih tinggi Pulangan yang dimanfaatkan, tetapi margin yang lebih rendah
Kos tambahan tiada -Kos pembiayaan (pinjaman ASB)
-Yuran dokumentasi dan pegurusan
Risiko kadar faedah tiada Dipengaruhi oleh perubahan BLR
Lock in Tiada. Boleh menebus unit untuk tunai bila-bila masa. Lock in period (biasanya 2 tahun dan ke atas) di mana unit yang dibeli menggunakan pinjaman ASB tidak boleh dijual. Tetapi pelabur boleh mengeluarkan tunai dari dividen tahunan.

Perlukah Anda Menggunakan Pinjaman ASB Berbanding Wang Sendiri

Jawapan pendek ialah YA. Berdasarkan kepada sejarah pulangan dana ASB. , Dana tidak pernah mencatatkan pulangan di bawah 8.55% setahun sejak penubuhannya. Dan melainkan dana tersebut kurang memberangsangkan oleh margin yang besar pada tahun yang akan datang, maka pinjaman ASB adalah lebih sesuai.

Sebagai ilustrasi, En Johan boleh berjimat RM10k setahun untuk melabur dalam ASB. Pada masa yang sama, berdasrakan profil kreditnya, kemampuan pinjaman beliau adalah sehingga RM200k. Jadual di bawah adalah satu perbandingan antara menggunakan simpanan beliau sendiri untuk membeli unit ASB tanpa pinjaman, berbanding membuat pinjaman ASB untuk 20 tahun.

Tahun Wang Sendiri Pinjaman ASB (5.5% p.a., 20 yrs)
ASB Units Pengeluaran Tunai Pulangan (8.5%) Keuntungan Tunai ASB Units Pengeluaran Tunai Pulangan (8.5%) Keuntungan Tunai
1 10,000 (RM10,000) RM0 (RM10,000) 200,000 (RM16,509) RM0 (RM16,509)
2 20,000 (RM10,000) RM850 (RM9,150) 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
3 30,000 (RM10,000) RM1,700 (RM8,300) 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
4 40,000 (RM10,000) RM2,550 (RM7,450) 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
5 50,000 (RM10,000) RM3,400 (RM6,600) 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
6 60,000 (RM10,000) RM4,250 (RM5,750) 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
7 70,000 (RM10,000) RM5,100 (RM4,900) 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
8 80,000 (RM10,000) RM5,950 (RM4,050) 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
9 90,000 (RM10,000) RM6,800 (RM3,200) 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
10 100,000 (RM10,000) RM7,650 (RM2,350) 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
11 110,000 (RM10,000) RM8,500 (RM1,500) 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
12 120,000 (RM10,000) RM9,350 (RM650) 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
13 130,000 (RM10,000) RM10,200 RM200 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
14 140,000 (RM10,000) RM11,050 RM1,050 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
15 150,000 (RM10,000) RM11,900 RM1,900 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
16 160,000 (RM10,000) RM12,750 RM2,750 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
17 170,000 (RM10,000) RM13,600 RM3,600 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
18 180,000 (RM10,000) RM14,450 RM4,450 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
19 190,000 (RM10,000) RM15,300 RM5,300 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
20 200,000 (RM10,000) RM16,150 RM6,150 200,000 (RM16,509) RM17,000 RM491
21 210,000 RM0 RM17,000 RM17,000 200,000 RM0 RM17,000 RM17,000
  Jumlah Pulangan Tunai: (RM21,500) Jumlah Pulangan Tunai: RM9,814

Seperti yang dapat dilihat dari jadual di atas, Johan boleh menggunakan tunai dari dividen ASB beliau pada hujung tahun untuk membayar bayaran bulanan pada tahun berikutnya dan masih ada lebihan untuk dibelanjakan. Satu-satunya kekurangan ialah beliau perlu membayar lebih pada tahun pertama pinjaman, satu pengorbanan kecil untuk bayar, mengadaikan yang beliau mampu mendapatkan wang sendiri selagi dia masih mempunyai unit ASB.

Jika Johan melabur hanya menggunakan wang sendiri, dividen yang akan beliau dapata lebih banyak dari jika beliau menggunakan pinjaman ASB kepada unit-unit tambahan ASB. Tambahan lagi, tiada kepastian yang johan akan dapat berjimat RM10k setiap tahun.

Baguskan?

Kesimpulan

Pelaburan menggunakan pinjaman ASB untuk membeli unit ASB adalah satu pilihan yang baik, asalkan anda bersedia untuk membayar bayaran bulanan pinjaman pada tahun pertama. Dan apabila anda telah membuat keputusan, silalah menggunakan alat perbandingan pinjaman ASB sebagai cara yang paling senang dan cepat untuk mendapatkan keulusan pinjaman ASB.

Teruskan Pembacaan...

Artikel Disarankan Untuk Anda

Segalanya yang perlu anda tahu mengenai BR1M 2018

Segalanya yang perlu anda tahu mengenai BR1M 2018

5 benda yang anda mungkin tak tahu pasal KWSP

5 benda yang anda mungkin tak tahu pasal KWSP

Monopoly dan wang: Pengajaran kewangan peribadi daripada permainan kegemaran keluarga

Monopoly dan wang: Pengajaran kewangan peribadi daripada permainan kegemaran keluarga