Subscribe to Our Newsletter

We know you love savings. Sign up for more!

Risiko yang Akan Dihadapi Sebagai Penjamin

Updated 26 Aug 2019 – By Loanstreet


Biasanya, menjadi penjamin adalah satu budi untuk rakan atau ahli kekeluargaan dan ia bukanlah satu kesempatan untuk pelaburan. Ia tidak mempunyai potensi untuk mendapatkan sifar keuntungan dari segi kewangan secara jujurnya.

Institusi kewangan ingin memerlukan jaminan agar dapat melindungi pelaburan mereka sekiranya terdapat peminjam yang gagal membayar byaran balik yang ditetapkan. Keadaan ini telah menunjukkan kekurangan pengetahuan terhadap penjamin yang mengenai mereka mempunyai tanggungjawab kepada peminjam secara sah.

Bacalah sekiranya anda adalah seorang penjamin.

1. Apakah yang Anda Perlu Mengenai Tentang Penjamin?

Penjamin telah terikat dengan kontrak sah yang menyatakan tanggungjawab anda untuk membayar hutang sekiranya peminjam gagal membuat bayaran. Ia adalah sangat penting bahawa penjamin dapat memahami apakah maksud yang sebenarnya! Terdapat beberapa langkah awal digalak digunakan seperti mendapatkan nasihat daripada peguam anda agar dapat mengurangkan risiko meskipun anda perlu membayar yuran guaman diri sendiri.  

Ia adalah benar bahawa sesiapa pun boleh menjadi penjamin tetapi mestilah memenuhi beberapa tuntutan undang-undang. Berikut adalah:

  • Berumur 18 tahun ke atas
  • Tidak berada dalam keadaan bankrap
  • Mesti mempunyai keupayaan mental agar dapat memahami dokumen jaminan
  • Mesti sanggup menerima syarat tanpa terdapat tekanan dari rakan sebaya

Terdapat beberapa perlindungan akan diberikan kepada penjamin. Sekiranya peminjam gagal membuat bayaran, institusi kewangan tidak mempunyai hak untuk melaksanakan sesuatu tindakan kepada penjamin kecuali jika peminjam memintakan. Penjamin tidak akan mempunyai obligasi setelah membuat bayaran hutang yang akhir.

2. Apakah Hak dan Tanggungan Anda?

Penjamin haruslah berwaspada dengan hak perundangan yang berkenaan kepada mereka sebelum dan selepas menandatangani kontrak. Mereka dibenar untuk mendapatkan salinan surat jaminan dan dokumen lain yang berkaitan sebagai bukti perjanjian. Dokumen ini boleh dijadikan sebagai bukti sekiranya terdapat kes tuduhan.

Ia juga berguna untuk mendapatkan maklumat yang mengenai dengan baki tertunggak akaun peminjam untuk mengekalkan tab mereka. Ingatlah bahawa walaupun mereka adalah individu yang anda mempercayai, ia tidak salahnya untuk mengambil langkah tambahan. Hak untuk   mendapatkan maklumat boleh dilaksanakan sekiranya terdapat persetujuan daripada peminjam.   Anda perlulah berwaspada jika akses dinafikan. 

Seperti yang disebutkan sebelum ini, ia hanyalah kekurangan potensi untuk menjadi penjamin. Anda tidak akan mendapatkan rekod kredit yang baik walaupun peminjam berjaya membayar pinjaman. Malah, penilaian kredit yang buruk akan membataskan pelaburan pada masa depan. Jika terdapat sebarang keraguan dan anda ingin menamatkan perjanjian jaminan, anda bolehlah melaksanakan hak anda untuk meminta peminjam membayar semua pinjaman agar dapat melepaskan semua tanggungan. Walau bagaimanapun, terma-terma dan syarat-syarat mungkin akan berbeza.   

Dokumen akan menentukan sebarang setakat tanggungan penjamin. Oleh itu, ia adalah sangat penting bahawa penjamin mestilah menyedari apa kesan yang akan ditanggung oleh mereka pada masa akan datang.    

3. Apakah yang Boleh Dilakukan dan Tidak Boleh Dilakukan?

Prinsip-prinsip yang emas adalah tidak menandatangani dokumen yang tidak dapat difahami dengan jelas apabila melibatkan sebarang perjanjian. Undang-undang tidak akan menerima sebarang justifikasi yang tidak diperbadankan dalam dokumen. Sesetengah individu mungkin akan rasa wajibnya untuk menjadi penjamin kepada ahli keluarga mereka tetapi fakta adalah mereka telah memandang keupayaan yang terlalu tinggi untuk membantu. Anda mestilah tidak bersetuju sekiranya terdapat kes yang akan menimbulkan keraguan terhadap keupayaan peminjam atau anda sendiri tidak mempunyai keupayaan untuk membayar pinjaman jika peminjam gagal membayar pinjaman.

Beberapa butiran haruslah dimasukkan agar dapat mengelakkan kelemahan tentangan sebelum menandatangani dokumen. Sekiranya anda tidak sengaja menjadi penjamin seseorang, terdapat beberapa butiran yang harus penjamin memberi perhatian adalah jumlah maksimum yang akan dijamin, terma-terma dan syarat-syarat pinjaman, tandatangan daripada semua penjamin bersama dan nama penjamin.

4. Soalan yang Kerap Ditanya

S: Adakah penjamin dikena bertanggung kepada amaun yang dinaikkan jika peminjam minta meningkatkan jumlah pinjaman daripada institusi kewangan?

J: Tidak. Amaun yang ditambahkan memerlukan jaminan yang berasingan dengan andaian institusi kewangan memberikan ini dan ini adalah secara mengikuti hak undang-undang. Anda mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak jika peminjam meminta anda menjadi penjamin lagi.

S: Adakah saya akan berada dalam keadaan bankrap sekiranya peminjam gagal untuk membayar balik pinjaman? 

J: Ya. Institusi kewangan boleh mengambil tindakan kebankrapan terhadap anda untuk menyelesaikan hutang jika hutang tersebut adalah sama dengan atau lebih daripada RM 30,000 sebagaimana yang ditetapkan oleh Akta Kebankrapan 1967.     

Kesimpulan

Terdapat pelbagai cara akan mengganggu persahabatan dan menjadi penjamin kepada ahli keluarga atau rakan merupakan salah satu cara daripada mereka. Ia adalah mesti untuk membantu orang yang memerlukan bantuan tetapi terdapat had untuk segala-galanya. Penjamin haruslah mengetahui keupayaan mereka sebelum bersetuju dengan sebarang dokumen secara sah. Jadi, anda mestilah fikir secara teliti dan bijak sebelum menjadi seseorang penjamin.      

Teruskan Pembacaan...

Artikel Disarankan Untuk Anda

Telco Mana Yang Offer Pelan Postpaid Paling BERBALOI kat Malaysia?

Telco Mana Yang Offer Pelan Postpaid Paling BERBALOI kat Malaysia?

Moratorium Pinjaman BNM Nak Tamat. Ni Apa Korang Perlu Buat!

Moratorium Pinjaman BNM Nak Tamat. Ni Apa Korang Perlu Buat!

Nak Melabur? Jangan Lepaskan Promo Simpanan Tetap Terbaik di Malaysia 2019

Jangan Lepaskan Promo Simpanan Tetap (FD) Terbaik di Malaysia 2020