Subscribe to Our Newsletter

We know you love savings. Sign up for more!

Pinjaman / Pembiayaan Rumah Islam di Malaysia Dijelaskan

BY Team Loanstreet

Updated 09 Dec 2019
Dalam artikel sebelum ini, kita membandingkan pembiayaan hartanah Islam dan konvensional. Dalam artikel ini, kami akan menerangkan butir-butir Pinjaman Perumahan Islam di Malaysia. Untuk membandingkan pinjaman perumahan Islam di Malaysia, gunakan Alat Perbandingan Pinjaman kami.

Apa yang di 'cover' dalam artikel ni?


Jenis-jenis Pinjaman / Pembiayaan Islam.

Di Malaysia, terdapat 2 jenis pinjaman rumah Islam. (Nota: Ada yang menganggap penggunaan istilah "Pinjaman Rumah Islam" tidak tepat. Pertama, Pinjaman Islam adalah pinjaman ihsan yang tiada faedah / tiada keuntungan. Kedua, kontrak secara teknikalnya bukan pinjaman, tetapi "Beli dan Jual" atau "Perkongsian Bersama" (perjanjian). Bentuk yang paling biasa adalah berdasarkan Bai Bithamin Ajil (BBA), yang merupakan subset kepada konsep Murabahah. Pinjaman yang kurang popular ialah berdasarkan Musyarakah Mutanaqisah (MM).

Perbezaannya adalah seperti berikut:

  1. Murabahah

    Kos campur keuntungan yang dipersetujui. Biasanya digunakan untuk menggambarkan kemudahan pembiayaan dengan tempoh kurang daripada 12 bulan dan dibayar secara sekaligus (Contoh Pembiayaan Perdagangan). Kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan produk pembiayaan rumah Islam BBA juga.

  2. BBA

    Kos campur keuntungan yang dipersetujui. Dibayar dalam tempoh masa tertentu. Bagi pinjaman perumahan, ia bermakna bank membeli hartanah dan menjual kepada anda pada harga yang dipersetujui (termasuk jumlah prinsipal + keuntungan) yang akan dibayar ke atas bilangan X tahun.

  3. MM

    Juga dikenali sebagai Musyarakah Berkurang. Satu perkongsian antara bank dan pelanggan untuk membeli harta. Bank memajak harta itu kembali kepada anda pada jumlah sewa yang dipersetujui (termasuk bayaran balik prinsipal + komponen keuntungan) dan secara beransur-ansur mengurangkan pegangan saham sepanjang masa. (Contohnya Mulakan dengan 90-10 pemilikan, selepas 10 tahun ia menjadi pemilikan 60-40.

Menentukan Keuntungan

Tanpa mengira apa jenis pembiayaan Islam, ia adalah satu keperluan untuk menetukan Margin Keuntungan yang mana bank-bank akan mendapat untung. Tidak ada kaedah "Islam" yang standard untuk ini. Dalam kebanyakan kes, bank mengira berdasarkan kadar faedah perbankan konvensional dan kaedah pelunasan (kecuali tanpa kompaun faedah jika lewat) dan penentuan semula ke dalam terma yang boleh diterima dengan ajaran Islam.

Untuk BBA / Murabahah, margin keuntungan yang ditentukan oleh Kadar Keuntungan Tetap contohnya 10% p.a. yang menentukan Harga Jualan. Harga Jualan dibahagikan dengan bilangan bulan bagi Ansuran Bulanan. Pada awalnya, Pembiayaan Islam di Malaysia secara automatik bermakna pembiayaan Kadar Tetap. Walau bagaimanapun, ia tidak cukup berdaya saing terhadap pinjaman Kadar Terapung konvensional.

Lama kelamaan, Kadar Terapung bagi pinjaman BBA telah diperkenalkan. Oleh kerana pinjaman BBA adalah berdasarkan kontrak Beli & Jual bagi Harga Jualan mutlak, satu mekanisme Rebat diperkenalkan untuk menyamai Kadar Terapung konvensional.

(Nota: Tiada formula "Islam" standard untuk mengira rebat Tetapi operasi bagi kebanyakan bank mengira rebat berdasarkan perbezaan di antara Kadar Keuntungan Tetap dan Kadar Keuntungan Berkesan (EPR) untuk menjadikan ia setanding dengan konvensional Kadar Terapung kemudahan contohnya.:

BFR 6%-Agihan 2% = EPR 4%.

Kadar Keuntungan Tetap 10% - EPR 4% = Rebat 6%

Selain itu, Kadar Keuntungan Tetap dasarnya menjadi Kadar Had Keuntungan yang mana kini dikenali kemudahan BBA.

Bagi MM, kadar keuntungan ditentukan oleh Harga Sewa. Sekali lagi. Secara operasi bank berasakan pengiraan harga sama seperti bank konvensional.

Memilih Antara BBA dan MM

Secara teorinya, di antara MM dan BBA, kerana konsep pemilikan bersama, MM memberikan tahap perlindungan yang lebih baik kepada pelanggan jika berlaku sebarang kerugian (Contoh: Kerosakan disebabkan oleh bencana alam) adalah milik bersama. Walau bagaimanapun, ia mungkin tidak begitu dipraktikkan. Pada masa artikel ini ditulis, undang-undang belum lagi dikuatkuasakan.

Kesimpulan

Dua konsep utama dalam pembiayaan Rumah Islam di Malaysia adalah MM dan BBA. Terdapat juga perbezaan antara produk "berasaskan Syariah" dan "Pematuhan Syariah". Pembiayaan rumah Islam di Malaysia secara umumnya daripada jenis "Pematuhan Syariah".

Walau bagaimanapun, produk perbankan Islam akan terus berkembang. Dan Malaysia berada di barisan hadapan dalam inovasi ini.

Untuk memahami kelebihan / keburukan Pembiayaan Konvensional vs Islam, sila ke pautan ini. Pembiayaan Konvensional VS Islam.

Untuk membandingkan pinjaman perumahan Islam di Malaysia, gunakan alat Perbandingan Pinjaman perumahan

Teruskan Pembacaan...

Tentang Penulis

Team LoanstreetLIHAT SEMUA ARTIKEL

Artikel Disarankan Untuk Anda

Sejarah CKHT Malaysia

Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT / RPGT) di Malaysia (2024)

Pemaju Hartanah BLACKLIST: Elak Ditipu Dengan Mereka Ni!

[Update 2024] Pemaju Hartanah Blacklist: Elak Kena Tipu Dengan Mereka Ni!

Camne Nak Jual Rumah Yang MASIH BERHUTANG Dengan Bank?

Camne Nak Jual Rumah Yang MASIH BERHUTANG Dengan Bank?