Subscribe to Our Newsletter

We know you love savings. Sign up for more!

Pembiayaan Islamic vs Konvensional

BY Team Loanstreet

Updated 19 Oct 2018
Malaysia adalah salah satu industri kewangan Islam yang paling maju di dunia. Sejak pengenalan awal, produk kewangan Islam telah berkembang dan matang untuk menjadi setanding dan berdaya saing dengan pakej pinjaman konvensional yang lain. Tetapi terdapat beberapa perbezaan utama.

Apa yang di 'cover' dalam artikel ni?


Prinsip pembiayaan konvensional

Dalam pembiayaan konvensional, bank / pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam untuk mendapatkan keuntungan daripada faedah yang dikenakan keatas jumlah prinsipal. Bagi pinjaman hartanah, peminjam membayar faedah ke atas baki amaun pokok. Kadar faedah boleh menjadi kadar tetap atau berdasarkan kadar terapung (contohnya BLR, KLIBOR).

Pembayaran dibuat melalui tempoh yang ditetapkan secara ansuran. Sebahagian daripada setiap ansuran dibayar, akan membayar servis faedah, manakala selebihnya pergi ke arah membayar prinsipal.

Oleh kerana kontrak itu tidak berdasarkan nilai mutlak (contoh harga jualan), lebih cepat peminjam menjelaskan prinsipal, maka jumlah faedah yang dibayar juga lebih murah.

Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islam.

Pembiayaan Islam mengelakkan urus niaga berasaskan riba, dan sebaliknya memperkenalkan konsep membeli sesuatu bagi pihak peminjam, dan menjualnya semula kepada peminjam dengan kedar keuntungan yang telah dipersetujui. Sebagai ganti kepada faedah, kadar keuntungan ditakrifkan di dalam kontrak. Seperti pembiayaan konvensional, kadar keuntungan boleh menjadi kadar tetap, atau berdasarkan kadar terapung (Contoh, BFR)

Majoriti pilihan pembiayaan rumah Islam di Malaysia hari ini adalah berdasarkan kepada konsep Bithamin Ajil Bai (BBA). Sebilangan kecil alternatif adalah berdasarkan konsep Musyarakah Mutanaqisah (MM) (yang tidak akan dibincangkan dalam artikel ini).

BBA

Jumlah prinsipal, tempoh pinjaman, dan kadar keuntungan ditentukan oleh harga jualan dan keuntungan yang diperolehi oleh bank. Seperti pembiayaan konvensional, bayaran ditunda atas ansuran.

Kontrak pinjaman untuk pembiayaan Islam BBA dikenali sebagai perjanjian jual dan beli balik.

Kelebihan Pembiayaan Islam berbanding Pembiayaan Konvensional

Sebagai sebahagian dari usaha kerajaan Malaysia untuk mempromosikan pembiayaan Islam secara amnya:

  1. Buat masa sekarang, akan ada diskaun duti setem 20% bagi dokumen-dokumen Perjanjian Pinjaman Islam. Nota: Dalam pembiayaan konvensional, hanya terdapat 2 dokumen undang-undang terlibat - Perjanjian Pinjaman dan dokumen caj. Tetapi bagi kewangan Islam, terdapat sekurang-kurangnya 3 (sesetengah produk, 4 dokumen / perjanjian), yang menyebabkan peningkatan kos undang-undang.
  2. Dalam kes-kes pembiayaan semula daripada konvensional kepada pakej Islam, akan ada pengecualian duti setem 100% ke atas baki pinjaman yang sedia ada. Ini tidak dapat dikenakan kepada mana-mana jumlah yang melebihi baki pinjaman pembiayaan semula yang sedia ada.

Kelebihan Pembiayaan Islam BBA.

  1. Bagi kadar keuntungan terapung, kadar keuntungan dihadkan pada maksimum. Ini tidak berlaku dalam pembiayaan konvensional.
  2. Lewat dalam penyelesaian pinjaman boleh dikenakan bayaran lebih rendah berbanding pinjaman konvensional kerana tidak ada konsep pengkompaunan pengiraan faedah. Walau bagaimanapun, dalam amalan, yuran dan caj lain mungkin dikenakan yang boleh mengimbangi manfaat ini.

Kelebihan Pembiayaan Konvensional Berbanding Pembiayaan Islam

  1. Bagi pinjaman konvensional, jika peminjam mengubah terma kewangan (Contoh: Meningkatkan jumlah pinjaman), Perjanjian Kemudahan Pinjaman itu akan hanya perlu duti setem. Bagi pembiayaan Islam, Perjanjian Jual Dan Beli Balik baru (BBA) perlu disediakan, menjadikan ia lebih mahal.
  2. Pembiayaan Islam mengalami kesukaran dalam menstruktur semula atau pembiayaan semula jika berlaku kegagalan.
  3. Kos anda untuk penyelesaian awal, pembayaran lewat atau ingkar lebih telus dalam kontrak berbanding dengan pembiayaan Islam.

Sesiapa sahaja (bukan hanya orang Islam) boleh mengambil pembiayaan Islam. Tetapi jika pekerjaan anda tidak dianggap "halal", mungkin ada kesukaran untuk mendapatkan pinjaman.

Kesimpulan

Setelah berlakunya kematangan dalam pembiayaan Islam, perbezaan di antara kewangan konvensional dan Islam semakin kurang dan kecil. Dalam artikel yang lain, kami akan menerangkan mengenai Pinjaman Rumah Islam secara terperinci.

Jika anda tidak pasti untuk memilih sama ada pembiayaan konvensional ataupun Islam, gunakan alat perbandingan pinjaman perumahan Loanstreet dengan memilih kedua-dua pilihan konvensional dan Islam. Dengan cara ini, anda boleh membandingkan pakej yang terbaik bagi kedua-dua pilihan tawarkan.

Teruskan Pembacaan...

Tentang Penulis

Team LoanstreetLIHAT SEMUA ARTIKEL

Artikel Disarankan Untuk Anda

Budi Madani: Korang Boleh Dapatkan RM 200 Sebulan untuk Diesel

Budi Madani: Korang Boleh Dapatkan RM 200 Sebulan untuk Diesel

KWSP Akaun Fleksibel (Akaun 3): Cara Pemindahan dan Pengeluaran

KWSP Akaun Fleksibel (Akaun 3): Cara Pemindahan dan Pengeluaran

Panduan lengkap cukai pendapatan 2023

Panduan Lengkap Cukai Pendapatan 2024 (Taksiran 2023)