Subscribe to Our Newsletter

We know you love savings. Sign up for more!

Mengapakah Kebanyakan Individu Memilih Takaful

Updated 21 Mar 2016 – By Loanstreet


Kami menerangkan konsep kerjasama, kebaikan untuk semua, dan bagaimana seorang pemegang polisi itu boleh saling bantu-membantu dan juga memberi sokongan pada badan-badan kebajikan melalui Takaful.

Mengapakah Orang Pilih Takaful?

Takaful telah lama wujud di Malaysia, akan tetapi fungsinya sebagai insurans alternatif kepada insurans konvensional baru sekarang dipertengahkan. Tatkala itu, secara tidak langsung menarik perhatian kebanyakan pelanggan-pelanggan di kalangan generasi terkini cenderung terhadap Takaful. Golongan pelanggan ini sukar untuk dijealaskan melalui teori pemasaran tradisional. Golongan pelanggan ini berkembang pesat sehingga merangkumi kedua-dua jantina dari pelbagai pendapatan rendah mahupun tinggi, dan yang paling penting ialah Takaful ini tidak memihak atau menyebelahi mana-mana kaum.

Walaupun sukar untuk mengenal serta menganalisis golongan ini, mereka berkongsi satu persamaan iaitu mereka mempunyai sosial dan moral yang lebih teliti atau erti kata lain berfikiran terbuka serta bebas.

Pelik bagi anda? Yang jelas ini bukan kes yang ganjil. Perkara in juga pernah berlaku dalam industri yang lain.

Sebagai contoh, The Body Shop telah memperoleh kejayaan dengan cara yang sama dalam industri produk kecantikan. Daripada memasarkan produk mereka sebagai produk yang bagus / bertaraf / menarik, mereka membuat kelainan dengan menggunakan dasar amalan perdagangan yang adil bagi para peniaga kecil - kecilan dan juga pekerja-pekerja industri luar bandar sebagai wakil pemasaran produk mereka. Dengan cara ini sekaligus mengubah pandangan serta perspektif kebanyakan pelanggan mereka dimana ia menjustifikasikan harga tinggi setiap produk The Body Shop membuatkan pelanggan dari pelbagai golongan sanggup membelanjakan wang mereka untuk memberi sokongan untuk para peniaga dan pekerja yang dimaksudkan tadi.

Atau anda cuba bayangkan beberapa kumpulan gerakan vegetarian yang mengambil tanggungjawab untuk memberi kesedaran kepada setiap individu apabila persoalkan tentang pilihan pemakanan seharian kita. Berapa ramai orang yang sanggup memilih kehidupan vegetarian walaupun ia menyukarkan kehidupan seharian mereka dan juga kos yang tinggi mereka harus bayar untuk pemakanan sampingan? Ini adalah kerana mereka merasakan Ia sangat berbaloi dan penting bukan untuk mereka malahan orang lain juga.

Jika hal ini berlaku dalam industri lain, soalan seterusnya adalah mengapa kebanyakan individu generasi sekarang cenderung kepada produk-produk takaful?

Pratikal secara Beretika

Melihat kepada perkembangan pesat diseluruh pelusuk dunia yang dilalui oleh generasi masa kini dan lambat laun ia juga akan berlaku di Malaysia.Turut mengambil kira dari gabungan para pelanggan yang berpengetahuan serta mempunyai pendidikan berbeza, Takaful telah berkembang dan semakin menjadi pilihan insurans orang ramai terutamanya golongan pemuda pemudi.

Tidak hairan mengapa Takaful menjadi perhatian utama; Ia bukan sahaja mengamalkan prinsip-prinsip agama – Takaful juga telah berjaya mengadaptasikan diri dari konsep agama ke dalam mekanik insurans secara praktikal selaras bagi dunia moden masa kini. Pada dasarnya, para pemegang polisi saling bekerjasama dengan pertolongan operator Takaful bagi bantuan bersama dan bukannya untuk keuntungan,tatkala itu selaras dengan prinsip ta’awun.

 Sebagai contoh, premium tidak diberikan oleh para peserta demi keuntungan, tetapi sebagai sumbangan untuk mereka menunaikan tanggungjawab untuk saling bantu membantu. Tambahan pula, apabila mana-mana dana Takaful mengalami defisit semasa menjalankan operasinya, para pemegang saham memberi pinjaman tanpa faedah kepada dana tersebut, memastikan ia terus bertahan. Apabila defisit tersebut dilunaskan, jumlah yang dipinjam kemudian ditolak, mengembalikan ia kepada status quo dan satu perkara yang harus diingatkan adalah operator Takaful itu harus membayar zakat bagi pihak setiap pemegang saham, suatu perkara yang tidak wujud dalam insurans konvensional.

Sebagai suatu pilihan yang bertanggungjawab dari segi sosial dalam keselamatan kewangan peribadi. Takaful mengandungi pelbagai unsur bagi membantu mereka yang memerlukan di samping memenuhi tujuan setiap individu dengan cara mengekalkan integriti sosial bersama. Oleh itu, Muslim atau bukan, tidak keberatan untuk membayar premium yang lebih tinggi sedikit  berbanding dengan insurans konvensional. Tambahan pula, keuntungan dan wang yang tidak dituntut dikembalikan kepada para pelanggan dan pihak komuniti dalam bentuk pemulangan wang tunai.

Kesimpulan

Kesimpulannya, pilihan setiap individu itu dalam segi kewangan ataupun sebaliknya, harus memaparkan prinsip dan nilai peribadi individu tersebut. Ramai yang mempertimbangkan polisi berdasarkan moral yang menawarkan jaminan kewangan serta ketenangan hidup, berbanding dengan polisi konventional. Jika anda mempunyai polisi insurans yang anda rasa tidak boleh diguna pakai, atau pun anda tidak memegang apa apa polisi, ini adalah peluang yang terbaik untuk anda mempertimbangkan Takaful. Untuk maklumat lanjut mengenai apa yang Takaful boleh memberi maanfat untuk anda, sila layari www.malaysiantakaful.com.my.

 

Teruskan Pembacaan...

Artikel Disarankan Untuk Anda

Kanser testis Malaysia

7 Tanda Kanser Yang Boleh Menyelamatkan Nyawa Anda

Mana yang lebih baik untuk saya: insurans perjalanan konvensional atau Takaful?

Mana yang lebih baik untuk saya: insurans perjalanan konvensional atau Takaful?

Insurans perjalanan: kad kredit atau konvensional?

Insurans perjalanan: kad kredit atau konvensional?