Mohon untuk ASB Financing (Inclusive of GRTT / GRTA) oleh RHB

RHB ASB Financing menawarkan pembiayaan margin yang tinggi dengan kadar faedah yang rendah dan tempoh pinjaman yang fleksibel

 • Gaji Minimum Bulanan RM 1,000
 • Jumlah Pembiayaan Minimum RM 20,000
ASB Financing (Inclusive of GRTT / GRTA)
Mohon

Maklumat produk


Fees n charges

Yuran dan Caj

 1. Yuran Pengendorsan:
  • Pinjaman berjangka ASB: RM50 setiap sijil
  • OD terhadap ASB: RM100 setiap sijil
 2. Duti Setem: RM10 untuk Surat Tawaran
 3. Yuran Komitmen: 1% untuk kemudahan overdraf yang tidak digunakan untuk jumlah melebihi RM250,000
 4. Yuran Keluar: Untuk pembayaran balik sepenuhnya pembiayaan ASB terkumpul yang dibuat dalam tempoh 2 tahun pertama dari tarikh pengeluaran pinjaman, bayaran keluar sebagai penalti / pampasan kepada bank berdasarkan perbezaan antara Kadar Lembaga ASB dan Kadar Promosi / Khas adalah boleh dikenakan.
Requirement

Panduan

 1. Insurans Peribadi termasuk
 2. Semua pelabur ASB layak di bawah garis panduan ASNB yang berumur antara 18 hingga 65 tahun.
 3. Individu dengan dokumentasi pendapatan sahaja.
 4. Cara pembayaran balik ialah Arahan Tetap
 5. 2 tahun tempoh lock-in.
 6. Margin Kewangan boleh sehingga 100% atau sehingga 100% + 5% (jika dengan pembiayaan premium GRTA / CLTA)
 7. Insurans adalah pilihan, tetapi mesti dibiayai oleh bank jika mengambil insurans.