Mohon untuk KFH Murabahah Personal Financing-i Generic oleh Kuwait Finance House

Merancang perkahwinan tetapi tidak mempunyai bajet yang cukup? Pembiayaan Peribadi Murabahah-i adalah alat pembiayaan yang sesuai untuk anda

  • Gaji Minimum Bulanan RM 3,000
  • Jumlah Pinjaman Minimum RM 5,000
KFH Murabahah Personal Financing-i Generic
Mohon

Maklumat produk


Interest rate

Kadar Keuntungan

Pinjam Kadar Keuntungan
Pinjam:
RM5,000 - RM250,000
Kadar Keuntungan:
6%  setahun
Fees n charges

Yuran dan Caj

Kadar Keuntungan
Kadar Keuntungan:
Serendah 6% setahun, bergantung kepada jumlah dan tempoh pembiayaan
Duti Setem
Duti Setemy:
0.5% daripada keseluruhan jumlah pembiayaan
Yuran Pembayaran Lewat
Yuran Pembayaran Lewat:
1% daripada jumlah baki pinjaman semasa
Yuran Penamatan Awal
Yuran Penamatan Awal:
Tiada
Insurans
Insurans:
Takaful adalah wajib
Requirement

Syarat

Pendapatan Tahunan Minimal

Pendapatan Tahunan Minimal:
RM36,000
Umur Minimum
Umur Minimum:
21 tahun
Umur Maksimum
Umur Maximum:
60 tahun