Mohon untuk Share Margin Financing oleh Hong Leong Bank

Manfaatkan aset anda dan meningkatkan kuasa pelaburan anda dengan Pembiayaan Saham Hong Leong Bank.

Maklumat produk


Collateral type

Jenis Cagaran

Jenis Cagaran Had Pelaburan
Jenis Cagaran:
Tunai / Deposit Tetap
Had Pelaburan:
2.5x
Jenis Cagaran:
Saham / Unit Amanah
Had Pelaburan:
1.5x
Interest rate

Jumlah Pembiayaan & Kadar Faedah

Anda Meminjam Kadar Faedah
Anda Meminjam:
RM50,000 - RM5,000,000
Kadar Faedah:
Kadar Asas + 1.17% (Kadar Efektif pada 5.20%)
Fees n charges

Yuran dan Caj

Duti Setem Ad Valorem
Duti Setem Ad Valorem:
0.5% dari Had yang Diluluskan
Bayaran Roll-over
Bayaran Roll-over:
Tidak Berkenaan
Bayaran Pendahuluan
Bayaran Pendahuluan:
RM88.90
Requirement

Syarat

Umur Minimum
Umur Minimum:
21 Tahun
Umur Maximum
Umur Maximum:
65 Tahun
Siapa Boleh Mohon
Siapa Boleh Mohon:
Warganegara Malaysia / PR Malaysia