Mohon untuk Share Margin Financing oleh CIMB Bank

CIMB Share Margin Financing adalah kemudahan pemberian pinjaman peribadi pusingan yang dijamin dengan cagaran untuk pelaburan di Bursa Malaysia.

Maklumat produk


Collateral type

Jenis Cagaran

Jenis Cagaran Had Pelaburan
Jenis Cagaran:
Tunai / Deposit Tetap
Had Pelaburan:
2.5x
Jenis Cagaran:
Saham
Had Pelaburan:
1.5x
Interest rate

Kadar Faedah

Anda Meminjam Kadar Faedah
Anda Meminjam:
RM50,000 dan ke atas
Kadar Faedah:
Kadar Asas + 1.09% (* Untuk promosi sekarang sahaja)
Fees n charges

Yuran dan Caj

Yuran Dokumentasi
Yuran Dokumentasi:
Up to RM74.20
Yuran Akaun CDS
Yuran Akaun CDS:
RM10.60
Duti Setem
Duti Setem:

Merujuk Kepada Akta Setem 1949

  • Perjanjian Utama - Ad valorem (0.5% daripada Had Pembiayaan)
  • Perjanjian subsidiari - RM10 setiap satu
Requirement

Syarat

Umur Minimum
Umur Minimum:
21 Tahun
Umur Maximum
Umur Maximum:
70 Tahun
Siapa Boleh Mohon
Siapa Boleh Mohon:

Residen seperti yang ditakrifkan dalam Akta Perkhidmatan Kewangan 2013