Hong Leong Platinum Business MasterCard

Mohon untuk Hong Leong Platinum Business MasterCard oleh Hong Leong Bank

Kad terbaik buat para usahawan - anda boleh mengurus aliran tunai dengan kos yang rendah dan menikmati banyak lagi kelebihan Platinum Business.

Hong Leong Platinum Business MasterCard

Product Highlights

Free
Tempoh Hari Bebas 30 Hari

Regangkan tempoh kewangan anda dengan tempoh kredit yang paling lama sehingga 30 hari untuk semua transaksi runcit tanpa kadar faedah

Fees
Bayaran Pendahuluan Tunai Rendah

Nikmati yuran serendah 3% daripada wang pendahuluan yang dikeluarkan ataupun minimum RM20, mana yang lebih tinggi buat wang pendahuluan melalui ATM atau kaunter cawangan.

Premium
Akses Premium Lounge Plaza

Dapatkan akses ke Plaza Premium Airport Lounge di Malaysia dan Singapura!

Ciri-ciri

Pindahan Baki

Balance transfer
Bayar Dalam Tempoh Dengan Kadar Faedah Pada Bila Anda Memindahkan
6 Bulan 6.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 1,000
12 Bulan 6.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 1,000

Pelan Pembayaran Flexi

Flexi payment
Bayar Dalam Tempoh Dengan Kadar Faedah Pada Bila Anda Berbelanja
6 Bulan 8.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 500 
12 Bulan 8.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 1,000
18 Bulan 8.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 1,000
24 Bulan 8.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 2,000
36 Bulan 8.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 2,000

 

Yuran dan Caj

Yuran Tahunan Bagi Kad Utama RM 400*
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan RM 200*
Bayaran Bulanan Minimum RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi
Yuran Bayaran Lambat RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 100
Yuran Pengeluaran Tunai RM 20 atau 3% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi
Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai 18% p.a.

*Percuma apabila anda membelanjakan sekurang-kurangnya RM 15,000 p.a atau membuat sekurang-kurangnya 12 urus niaga p.a.

Kadar Faedah

15% Setiap Tahun Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut
17% Setiap Tahun Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan atau lebih dalam tempoh 12 bulan
18% Setiap Tahun Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas

Syarat

Pendapatan Minimum Tahunan RM 60,000
Umur Minimum Bagi Kad Utama 25 tahun
Umur Minimum Bagi Kad Kedua 18 tahun
Siapa Yang Boleh Memohon Sesiapa sahaja