Citi Travel Account Card

Mohon untuk Citi Travel Account Card oleh Citibank

Dapatkan pengalaman perjalanan korporat terbaik menggunakan Citi Travel Account Card dengan laporan perbelanjaan komprehensif, data perjalanan yang senang dan mudah. Nilmati rebat tunai untuk perbelanjaan perjalanan, sambil dilindungi dari penyalahgunaan kad.

Citi Travel Account Card
Mohon

Product Highlights

Protection
Pelan Perlindungan Perjalanan Pekerja

Dapatkan insurans liabiliti korporat percuma sehingga RM75,000 bagi setiap ahli kad untuk melindungi daripada penyalahgunaan pekerja

Cash back
Rebat Tunai hingga 0.75%

Nikmati rebat tunai hingga 0.75% untuk perbelanjaan yang berkaitan perjalanan

Ciri-ciri

Rebat Tunai

Cash back
Kategori Rebat Tunai Kadar Rebat Tunai Had Bulanan Belanja
Perbelanjaan Masa Perjalanan 0.75% - Sebarang Jumlah Bulanan

Pindahan Baki

Balance transfer
Bayar Dalam Tempoh Dengan Kadar Faedah Pada Bila Anda Memindahkan
12 Bulan 8.99% p.a tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 1,000

Penan Pembayaran Flexi

36 months
Bayar Dalam Tempoh Dengan Kadar Faedah Pada Bila Anda Memindahkan
6 Bulan 10.57% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 500
12 Bulan 9.96% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 500
18 Bulan 9.84% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 500
24 Bulan 9.85% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 500
30 Bulan 9.91% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 500
36 Bulan 9.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 500

Yuran dan Caj

Yuran Tahunan Bagi Kad Utama Percuma*
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan Percuma
Bayaran Bulanan Minimum -
Yuran Bayaran Lambat RM 50 atau 3.5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi 
Yuran Pengeluaran Tunai RM 20 atau 5% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi
Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai 18% p.a.

*Batasan Penarikan Tunai hingga RM 10,000

Kadar Faedah

15% Setiap Tahun Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut
17% Setiap Tahun Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan atau lebih dalam tempoh 12 bulan
18% Setiap Tahun Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas

Syarat

Pendapatan Minimum Tahunan RM 24,000
Umur Minimum Bagi Kad Utama 21 tahun
Umur Minimum Bagi Kad Kedua -
Siapa Yang Boleh Memohon Bisnis Sesiapa sahaja