Alliance Visa Basic Card

Mohon untuk Alliance Visa Basic Card oleh Alliance Bank

Lupakan segala jenis ganjaran dan syarat-syarat yang rumit, dapat kad Alliance Visa Basic Card yang memudahkan anda!

Alliance Visa Basic Card
Mohon

Product Highlights

Free
20 Hari Tanpa Kadar Faedah

Tiada kadar faedah untuk transaksi dengan peruncit jika pembayaran dibuat dalam masa 20 hari (jika transaksi terdahulu telahpun dibayar)

Lowprice
Yuran Tahunan Rendah

Yuran bayaran tahunan kad utama dan kad tambahan adalah rendah dan dikecualikan jika anda berbelanja sebanyak RM 5,000 atau digunakan 12 kali setahun

No expiry
Tiada Tarikh Luput Mata Ganjaran

Timeless Bonus Point tidak ada tarikh luput

Ciri-ciri

Pindahan Baki

Balance transfer
Bayar Dalam Tempoh Dengan Kadar Faedah Pada Bila Anda Memindahkan
  6 Bulan 0.00% p.a tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 3,000
12 Bulan 6.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 1,000
18 Bulan 6.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 1,000
24 Bulan 7.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 1,000

Pelan Pembayaran Flexi

Flexi payment
Bayar Dalam Tempoh Dengan Kadar Faedah Pada Belanja
6 Bulan 0% p.a. dengan 2.5% yuran pengendalian Dari RM 500
12 Bulan 0% p.a. dengan 5.5% yuran pengendalian Dari RM 500
18 Bulan 0% p.a. dengan 7.0% yuran pengendalian Dari RM 1,000
24 Bulan 0% p.a. dengan 8.0% yuran pengendalian Dari RM 1,000

Yuran dan Caj

Yuran Tahunan Bagi Kad Utama RM 20*
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan RM 10
Bayaran Bulanan Minimum RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi
Yuran Bayaran Lambat RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 100
Yuran Pengeluaran Tunai RM 15 atau 5% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi
Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai 18% p.a.

*Yuran tahunan percuma jika anda berbelanja RM 5,000 setahun dan menggunakan kad 12 kali setahun

Kadar Faedah

15% Setiap Tahun Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut
17% Setiap Tahun Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan ataupun lebih pada 12 bulan yang lalu
18% Setiap Tahun Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas

Syarat

Pendapatan Minimum Tahunan RM 24,000
Umur Minimum Bagi Kad Utama 21 tahun
Umur Minimum Bagi Kad Kedua 18 tahun
Siapa Boleh Memohon Sesiapa sahaja