Telegram icon
Balik ke Pelan

Apa yang dilindungi?

Kecurian, Pecah Rumah atau Ragut
Perlindungan daripada sebarang kemalangan yang disebabkan oleh kecurian, pecah rumah atau ragut
Objek Jatuh
Perlindungan daripada apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh objek jatuh.
Vandalisme atau Aksi Berbahaya
Meliputi kerosakan pada kereta anda akibat perbuatan jahat oleh pihak ketiga.
Kecederaan Badan kepada Pihak Ketiga
Meliputi liabiliti anda dalam apa-apa kejadian kecederaan badan kepada pihak ketiga.
Tanpa Had
Kematian Pihak Ketiga
Melindungi liabiliti anda dalam apa jua keadaan yang menyebabkan kematian kepada pihak ketiga.
Tanpa Had
Perlanggaran
Melindungi kerosakan motosikal akibat kemalangan, kerosakan mekanikal, atau lusuh.
Kebakaran, Letupan atau Kilat
Melindungi daripada kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran, letupan dan kilat.
Kos Perundangan
Meliputi yuran peguam, tidak termasuk apa-apa bentuk bayaran penalti.
Sehingga RM 2,000
Aksesori Motosikal
Melindungi aksesori yang dipasang pada motosikal anda sahaja.
Peril Khas
Meliputi kerosakan yang disebabkan oleh bencana alam seperti taufan, puting beliung, banjir, dan lain-lain bencana alam.
Liabiliti Undang-undang kepada Penunggang
Meliputi perbelanjaan undang-undang jika anda menghadapi tindakan undang-undang daripada penunggang anda.
Mogok, Rusuhan dan Kekecohan Awam
Meliputi kerosakan akibat gangguan domestik yang menyalahi undang-undang.
Insurans Kemalangan Diri Rider
Menyediakan perlindungan untuk 2 penunggang tambahan yang dinamakan.
Insurans Kemalangan Diri Penunggang
Menyediakan perlindungan untuk penumpang anda yang dibawa oleh anda atau penunggang tambahan anda.

Bagaimana cara untuk membuat tuntutan?

Pertama sekali, sila hubungi jabatan tuntutan Zurich untuk memberitahu mereka tentang kemalangan tersebut. Kemudian, laporkan kemalangan tersebut kepada pihak polis untuk mendapatkan sabitan terhadap pesalah. Sekiranya terdapat sebarang tuntutan terhadap anda dari pihak ketiga,sila memaklumkan jabatan tuntutan Zurich dengan segera dan memberi mereka bukti.

Selepas membuat laporan yang diperlukan, anda perlu melengkapkan Borang Tuntutan dan hantar ke Zurich dalam masa 21 hari dari hari pemberitahuan bersama-sama dengan mana-mana dokumen yang berkaitan. Kemudian hantar motorsikal anda ke mana-mana kedai pembaikan motorsikal Zurich untuk pemeriksaan dan mendapat kelulusan untuk pembaikan.

Talian Helpline: 1-300-88-6222

Portal Tuntutan Atas Talian: https://mya.zurich.com.my/Myclaims

Mel kepada:Zurich General Insurance Malaysia Berhad

Level 23A, Mercu 3,

No. 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Perkara yang Perlu Diambil Tahu

Dokumen yang perlu anda berikan untuk membuat tuntutan adalah:

 • Lesen motosikal
 • Kad pengenalan diri
 • Laporan polis
 • Sebut harga pembaikan
 • Kad pendaftaran
 • Cukai jalan, dll.

Jika anda tidak cacat secara fizikal atau dimasukkan ke hospital dari kemalangan tersebut, anda perlu melaporkan tuntutan dalam masa 7 hari untuk mendapatkan tuntutan dari Zurich. Walau bagaimanapun, sekiranya berlaku kemalangan yang menyebabkan anda cacat secara fizikal atau dimasukkan ke hospital, anda mempunyai 30 hari untuk melaporkan ke Zurich dan mendapatkan tuntutan.

Insurans kereta Zurich hanya menyediakan perlindungan untuk kereta anda di Malaysia, Singapura dan Brunei mengikut undang-undang Malaysia. Jika anda ingin memandu kereta anda ke Singapura, anda dikehendaki mempunyai perlindungan terhadap Undang-undang Liabiliti kepada Penumpang (LLP) mengikut undang-undang Singapura. Walau bagaimanapun, LLP tidak dilindungi oleh polisi ini. Anda perlu membeli Endorsement 100 yang menyediakan perlindungan untuk liabiliti anda untuk kematian atau kecederaan anggota penumpang.

Zurich tidak akan menyediakan perlindungan insurans sekiranya:

 • Anda atau penunggang yang dinamakan tidak mempunyai lesen motosikal yang sah
 • Anda atau penunggang anda yang dinamakan berada di bawah pengaruh alkohol, ubat-ubatan dan bahan-bahan lain yang menyebabkan anda tidak mampu mengawal motosikal anda
 • Anda atau penunggang yang dinamakan menggunakan motosikal anda untuk tujuan yang salah di sisi undang-undang
 • Anda atau penunggang yang dinamakan menggunakan motosikal anda untuk tujuan perlumbaan
 • Anda atau penunggang yang dinamakan tidak mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan motosikal anda tidak mendapat ganti rugi selanjutnya selepas kejadian dan sebelum pembaikan telah dibuat
 • Anda atau siapa pun bagi pihak anda telah membuat penipuan atau tuntutan yang dibesar-besarkan untuk mendapat faedah daripada polisi ini
 • Seorang penunggang yang tidak dibenarkan menyebabkan motosikal anda rosak

Sekiranya berlaku kecemasan,anda boleh nombor telefon ini untuk menghubungi Zurich untuk memaklumkan kepada mereka tentang kemalangan itu: 1-300-88-6222

Jika anda ingin tahu bagaimana untuk mengemukakan tuntutan ke Zurich, klik pautan ini.

Mel kepada:
Anda boleh membuat pertanyaan dalam talian di sini.

Alamat ibu pejabat Malaysia:
Zurich General Insurance Malaysia Berhad
Level 23A, Mercu 3,
No. 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Untuk alamat cawangan lain di Malaysia, sila rujuk pautan ini.

Untuk maklumat lanjut, sila semak laman web ini.

Anda boleh membatalkan polisi anda dengan Zurich pada bila-bila masa yang anda mahukan dengan memberi notis bertulis dan mengembalikan Sijil Asal Asal (CI) atau Pengisytiharan Berkanun sekiranya CI hilang. Anda mungkin berhak untuk mendapatkan bayaran balik untuk premium anda berdasarkan kadar jangka pendek jika tiada tuntutan telah dibuat sebelum pembatalan.

Anda boleh melawat laman web atau cawangan mereka, atau hubungi mereka melalui telefon, e-mel atau faks.

Laman web: www.insuranceinfo.com.my

Alamat: Level 23A, Mercu 3, No. 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200 Kuala Lumpur

Telefon: 1-300-888-622

E-mel: CallCentre@zurich.com.my

Faks: 03-2144 1622