Telegram icon
Balik ke Pelan

Apa yang dilindungi?

Perlanggaran
Melindungi kerosakan kenderaan disebabkan oleh kemalangan, kerosakan mekanikal, atau lusuh.
Kebakaran, Letupan atau Kilat
Melindungi daripada kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran, letupan dan kilat.
Kecurian, Pecah Rumah atau Ragut
Perlindungan daripada sebarang kemalangan yang disebabkan oleh kecurian, pecah rumah atau ragut
Objek Jatuh
Perlindungan daripada apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh objek jatuh.
Vandalisme atau Aksi Berbahaya
Meliputi kerosakan pada kereta anda akibat perbuatan jahat oleh pihak ketiga.
Kos Perundangan
Meliputi yuran peguam, tidak termasuk apa-apa bentuk bayaran penalti.
Sehingga RM 2,000
Kecederaan Badan kepada Pihak Ketiga | Tanpa Had
Meliputi liabiliti anda dalam apa-apa kejadian kecederaan badan kepada pihak ketiga.
Tiada had
Kematian Pihak Ketiga | Tanpa Had
Melindungi liabiliti anda dalam apa jua keadaan yang menyebabkan kematian kepada pihak ketiga.
Tiada had
Perlindungan cermin depan dan pelindung matahari
Ini adalah liputan tambahan kepada kaca depan dan sunroof anda yang sedia ada.
Peril Khas
Meliputi kerosakan yang disebabkan oleh bencana alam seperti taufan, puting beliung, banjir, dan lain-lain bencana alam.
Liabiliti Undang-undang kepada Penumpang
Meliputi perbelanjaan undang-undang jika anda menghadapi tindakan undang-undang daripada penumpang anda.
Mogok, Rusuhan dan Kekecohan Awam
Meliputi kerosakan akibat gangguan domestik yang menyalahi undang-undang.
Aksesori kenderaan
Melindungi aksesori kenderaan seperti stereos, pemain cakera padat, kamera dashboard, dll.
Insurans Kemalangan Diri
Melindungi kedua-dua pihak pemandu dan penumpang di dalam kenderaan.
Sehingga RM 175,000
Perlindungan Kerosakan Air
Dapatkan pembayaran balik untuk penundaan dan pembersihan kereta anda akibat banjir.
Sehingga RM 5,000

Bagaimana cara untuk membuat tuntutan?

Pertama sekali, sila hubungi jabatan tuntutan Zurich untuk memberitahu mereka tentang kemalangan tersebut. Kemudian, laporkan kemalangan tersebut kepada pihak polis untuk mendapatkan sabitan terhadap pesalah. Sekiranya terdapat sebarang tuntutan terhadap anda dari pihak ketiga,sila memaklumkan jabatan tuntutan Zurich dengan segera dan memberi mereka bukti.

Selepas membuat laporan yang diperlukan, anda perlu melengkapkan Borang Tuntutan dan hantar ke Zurich dalam masa 21 hari dari hari pemberitahuan bersama-sama dengan mana-mana dokumen yang berkaitan. Kemudian hantar kereta anda ke mana-mana kedai pembaikan kereta Zurich untuk pemeriksaan dan mendapat kelulusan untuk pembaikan.

Talian Helpline: 1-300-88-6222

Portal Tuntutan Atas Talian: https://mya.zurich.com.my/Myclaims

Mel kepada:
Zurich General Insurance Malaysia Berhad, 
Level 23A, Mercu 3, 
No. 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 
9200 Kuala Lumpur, Malaysia

Perkara yang Perlu Diambil Tahu

Dokumen yang perlu anda berikan untuk membuat tuntutan adalah:

 • Lesen memandu

 • Kad pengenalan diri

 • Laporan polis

 • Sebut harga pembaikan

 • Kad pendaftaran

 • Cukai jalan, dll.

Jika anda tidak cacat secara fizikal atau dimasukkan ke hospital dari kemalangan tersebut, anda perlu melaporkan tuntutan dalam masa 7 hari untuk mendapatkan tuntutan dari Zurich. Walau bagaimanapun, sekiranya berlaku kemalangan yang menyebabkan anda cacat secara fizikal atau dimasukkan ke hospital, anda mempunyai 30 hari untuk melaporkan ke Zurich dan mendapatkan tuntutan.

Insurans kereta Zurich hanya menyediakan perlindungan untuk kereta anda di Malaysia, Singapura dan Brunei mengikut undang-undang Malaysia. Jika anda ingin memandu kereta anda ke Singapura, anda dikehendaki mempunyai perlindungan terhadap Undang-undang Liabiliti kepada Penumpang (LLP) mengikut undang-undang Singapura. Walau bagaimanapun, LLP tidak dilindungi oleh polisi ini. Anda perlu membeli Endorsement 100 yang menyediakan perlindungan untuk liabiliti anda untuk kematian atau kecederaan anggota penumpang.

Zurich tidak akan menyediakan perlindungan insurans sekiranya:

 • Anda atau pemandu yang dinamakan tidak mempunyai lesen memandu yang sah

 • Anda atau pemandu anda yang dinamakan berada di bawah pengaruh alkohol, ubat-ubatan dan bahan-bahan lain yang menyebabkan anda tidak mampu mengawal kereta anda

 • Anda atau pemandu yang dinamakan menggunakan kereta anda untuk tujuan yang salah di sisi undang-undang

 • Anda atau pemandu yang dinamakan menggunakan kereta anda untuk tujuan perlumbaan

 • Anda atau pemandu yang dinamakan anda tidak mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan kereta anda tidak mendapat ganti rugi selanjutnya selepas kejadian dan sebelum pembaikan telah dibuat

 • Anda atau siapa pun bagi pihak anda telah membuat penipuan atau tuntutan yang dibesar-besarkan untuk mendapat faedah daripada polisi ini

 • Seorang pemandu yang tidak dibenarkan menyebabkan kereta anda rosak

Talian Helpline Nombor 24 jam (hanya untuk pelanggan Zurich Insurance dan Zurich Takaful): 1-300-88-6222
Atau sekiranya berlaku kemalangan, anda boleh menghubungi: Pusat Panggilan Kecemasan (AACC): 1-300-22-1188 atau 1-300-15-500

Jika anda perlu membuat tuntutan sila rujuk pautan ini.

Mel kepada:
Anda boleh membuat pertanyaan secara online di sini.
Atau jika anda mempunyai aduan, e-mel terus ke: feedback@zurich.com.my

Alamat ibu pejabat Malaysia:
Zurich General Insurance Malaysia Berhad
Level 23A, Mercu 3,
No. 3, Jalan Bangsar, KL Eco City,
9200 Kuala Lumpur, Malaysia

Untuk alamat cawangan lain di Malaysia, sila rujuk pautan ini.

Anda boleh membatalkan polisi anda dengan Zurich pada bila-bila masa yang anda mahukan dengan memberi notis bertulis dan mengembalikan Sijil Asal Asal (CI) atau Pengisytiharan Berkanun sekiranya CI hilang. Anda mungkin berhak untuk mendapatkan bayaran balik untuk premium anda berdasarkan kadar jangka pendek jika tiada tuntutan telah dibuat sebelum pembatalan.

Anda boleh melawat laman web atau cawangan mereka, atau hubungi mereka melalui telefon, e-mel atau faks.

Laman web: www.insuranceinfo.com.my

Alamat: Zurich General Insurance Malaysia Berhad, Level 23A, Mercu 3, No. 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 9200 Kuala Lumpur, Malaysia

Telefon: 1-300-888-622

E-mel: CallCentre@zurich.com.my

Faks: 03-2144 1622

Anda boleh membeli/mengambil bahagian dalam produk yang serupa secara terus dari Zurich General Insurans/Takaful.
Anda boleh mengendalikan keperluan insurans sendiri atau menghubungi https://www.zurich.com.my/en/customer-hub/i-want-to-get-in-touch/locate-a-branch untuk bantuan.
Tiada komisen yang terlibat apabila membeli/mengambil bahagian terus dari Zurich General Insurans/General Takaful Berhad.