Telegram icon
Balik ke Pelan

Apa yang dilindungi?

Kos Perundangan
Meliputi yuran peguam, tidak termasuk apa-apa bentuk bayaran penalti.
Sehingga RM 2,000
Perlanggaran
Melindungi kerosakan kenderaan disebabkan oleh kemalangan, kerosakan mekanikal, atau lusuh.
Kebakaran, Letupan atau Kilat
Melindungi daripada kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran, letupan dan kilat.
Kecurian, Pecah Rumah atau Ragut
Perlindungan daripada sebarang kemalangan yang disebabkan oleh kecurian, pecah rumah atau ragut
Covers any damages caused by falling objects.
Perlindungan daripada apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh objek jatuh.
Vandalisme atau Aksi Berbahaya
Meliputi kerosakan pada kereta anda akibat perbuatan jahat oleh pihak ketiga.
Kecederaan Badan kepada Pihak Ketiga
Meliputi liabiliti anda dalam apa-apa kejadian kecederaan badan kepada pihak ketiga.
Tiada Terhad
Kematian Pihak Ketiga
Melindungi liabiliti anda dalam apa jua keadaan yang menyebabkan kematian kepada pihak ketiga.
Tiada Terhad
Perlindungan cermin depan dan pelindung matahari
Perlindungan cermin depan dan pelindung matahari
Peril Khas
Meliputi kerosakan yang disebabkan oleh bencana alam seperti taufan, puting beliung, banjir, dan lain-lain bencana alam.
Liabiliti Undang-undang kepada Penumpang
Meliputi perbelanjaan undang-undang jika anda menghadapi tindakan undang-undang daripada penumpang anda.
Mogok, Rusuhan dan Kekecohan Awam
Meliputi kerosakan akibat gangguan domestik yang menyalahi undang-undang.
Aksesori kenderaan
Melindungi aksesori kenderaan seperti stereos, pemain cakera padat, kamera dashboard, dll.
Insurans Kemalangan Diri
Melindungi kedua-dua pihak pemandu dan penumpang di dalam kenderaan.
Sehingga RM 175,000
Perlindungan Kerosakan Air
Dapatkan pembayaran balik untuk penundaan dan pembersihan kereta anda akibat banjir.
Sehingga RM 5,000