Dapatkan Islamic Auto Financing-i dari Hong Leong Bank Islamic - Mohon secara online!

Mohon Hong Leong Bank Islamic Auto Financing-i secara online. Dapatkan pinjaman kereta dengan kadar faedah serendah 2.63%. Dapatkan kadar faedah terendah dengan bayaran bulanan yang lebih murah!

  • Gaji Minimum Bulanan RM 2,000
  • Jumlah Pembiayaan Minimum RM 10,000
Islamic Auto Financing-i
Mohon

Maklumat produk


Interest rate

Kadar Faedah

Keadaan Asal Tempoh Maksimum Margin Kewangan Kadar Faedah
Keadaan:
Baru
Asal:
Tempatan
Tempoh Maksimum:
9 tahun
Margin Kewangan:
90%
Kadar Faedah:
2.63% dan ke atas
Keadaan:
Baru
Asal:
Import
Tempoh Maksimum:
9 tahun
Margin Kewangan:
90%
Kadar Faedah:
2.63% dan ke atas
Requirements

Syarat

Pendapatan Tahunan Minimum
Pendapatan Tahunan Minimum:
RM 24,000
Umur Minimum
Umur Minimum:
21 tahun
Umur Maksimum
Umur Maksimum:
70 tahun
Fees and charges

Yuran dan Caj

 
  New Vehicles Used Vehicles
Duti Setem (Hirer)
Duti Setem
RM 10
Duti Setem
RM 10
Duti Setem (Dengan Penjamin)
Duti Setem (Penjamin):
RM 10
Duti Setem (Penjamin):
RM 10
Yuran Pembayaran Lewat
Yuran Pembayaran Lewat:
1% dari jumlah tertunggak
Yuran Pembayaran Lewat:
1% dari jumlah tertunggak
Fi transaksi untuk tuntutan e-Hakmilik  RM3 RM3
Perjanjian tambahan/ Surat Set-off (LOSO)/ Caj atas Deposit Tunai/ Penyerahan Perjanjian RM 10
 
RM 10
 
Salinan Perjanjian HP/ Salinan Dokumen AP/ Invois/ Nota Perlindungan Insurans/ laporan Puspakom/ Perjanjian penjamin RM 10
RM2.00 setiap muka surat
RM 10
RM2.00 setiap muka surat
Salinan Kad Pendaftaran kereta/ tuntutan pemilikan kereta (VOC) RM 10
setiap muka surat
RM 10
setiap muka surat
Surat persetujuan kepada Pihak Berkuasa - pemindahan kenderaan ke East M’sia atau sebaliknya RM20.00 setiap permintaan RM20.00 setiap permintaan
Pemindahan fi kenderaan N/A RM150
Fi runner JPJ  N/A Sehingga
RM100