Dapatkan Muamalat Vehicle Financing-i dari Bank Muamalat - Mohon secara online!

Produk ini distruktur berdasarkan kontrak Syariah Murabahah kepada Pemesan Pembelian (MPO). Aturan MPO melibatkan gabungan Wa`d Mulzim (janji terikat), Wakalah (Agensi), dan Rahn;

  • Gaji Minimum Bulanan RM 2,300
  • Jumlah Pembiayaan Minimum RM 0
Muamalat Vehicle Financing-i
Mohon

Maklumat produk


Interest rate

Kadar Faedah

Keadaan Asal Tempoh Maksimum Margin Kewangan Kadar Faedah
Keadaan:
Baru
Asal:
Tempatan
Tempoh Maksimum:
9 tahun
Margin Kewangan:
90%
Kadar Faedah:
2.9% dan ke atas
 
Asal:
Import
Tempoh Maksimum:
9 tahun
Margin Kewangan:
90%
Kadar Faedah:
2.9% dan ke atas
Requirement

Syarat

Pendapatan Tahunan Minimum
Pendapatan Tahunan Minimum:
RM 36,000
Umur Minimum
Umur Minimum:
18 tahun
Umur Maksimum
Umur Maksimum:
65 tahun
Fees n charges

Yuran dan Caj

Duti Setem (Tanpa Penjamin)
Duti Setem (Tanpa Penjamin):
RM 20
Duti Setem (Dengan Penjamin)
Duti Setem (Dengan Penjamin):
RM 30
Yuran Pembayaran Lewat
Yuran Pembayaran Lewat:
1% dari jumlah tertunggak