Dapatkan Muamalat Auto-Grad Scheme dari Bank Muamalat - Mohon secara online!

Muamalat Pembiayaan Kenderaan-i adalah produk pembiayaan kenderaan berdasarkan kontrak Syariah Murabahah (Pesanan Belian Murabahah).

  • Gaji Minimum Bulanan RM 2,300
  • Jumlah Pembiayaan Minimum RM 0
Muamalat Auto-Grad Scheme
Mohon

Maklumat produk


Interest rate

Kadar Faedah

Keadaan Asal Tempoh Maksimum Margin Kewangan Kadar Faedah
Keadaan:
Baru
Asal:
Tempatan
Tempoh Maksimum:
9 tahun
Margin Kewangan:
90%
Kadar Faedah:
3.1% dan ke atas
 
Asal:
Import
Tempoh Maksimum:
9 tahun
Margin Kewangan:
90%
Kadar Faedah:
3.1% dan ke atas
Requirement

Syarat

Pendapatan Tahunan Minimum
Pendapatan Tahunan Minimum:
RM 27,600
Umur Minimum
Umur Minimum:
20 tahun
Umur Maksimum
Umur Maksimum:
35 tahun
Fees n charges

Yuran dan Caj

Duti Setem (Tanpa Penjamin)
Duti Setem (Tanpa Penjamin):
RM 20
Duti Setem (Dengan Penjamin)
Duti Setem (Dengan Penjamin):
RM 30
Yuran Pembayaran Lewat
Yuran Pembayaran Lewat:
1% dari jumlah tertunggak