Mohon untuk Share Margin Financing (For trading with PIVB) oleh Public Bank

PBB Share Margin Financing menawarkan kadar faedah yang rendah tetapi had pelaburan yang tinggi kepada pedagang untuk berlabur dalam pasaran saham.

Maklumat produk


Collateral type

Jenis Cagaran

Jenis Cagaran Had Pelaburan
Jenis Cagaran:
Tunai / Deposit Tetap
Had Pelaburan:
2.5x
Jenis Cagaran:
Saham
Had Pelaburan:
1.5x
Fees n charges

Yuran dan Caj

Duti Setem Ad-valorem
Duti Setem Ad-valorem:
0.5% atas Had Kredit yang Diluluskan *
Yuran Pemprosesan
Yuran Pemprosesane:
RM53.00
Yuran Akaun CDS
Yuran Akaun CDS:

RM10.60