Hong Leong Platinum Visa

Mohon untuk Hong Leong Platinum Visa oleh Hong Leong Bank

Dapatkan rebat tunai sebanayak 2% dan 1X mata ganjaran untuk segala pembelian runcit anda

Hong Leong Platinum Visa

Product Highlights

Cash advance

Travelling

Ciri-ciri

Cash back

Flexi payment

Easy payment

Balance transfer

Local rewards

Missing

Yuran dan Caj

Kadar Faedah

Syarat