Allianz Insurance Visa Platinum Card

Mohon untuk Allianz Insurance Visa Platinum Card oleh Alliance Bank

0.3% bayaran balik apabila anda membeli insurans umum Allianz. Dapatkan kad eksklusif ini buat pekerja dan ejen Allianz General Insurance Company (AGIC)!

Allianz Insurance Visa Platinum Card

Product Highlights

Free
20 Hari Tanpa Kadar Faedah

Tiada kadar faedah untuk transaksi dengan peruncit jika pembayaran dibuat dalam masa 20 hari (jika transaksi terdahulu telahpun dibayar)

Cash advance
Fasiliti Wang Pendahuluan

Keluarkan wang tunai pendahuluan sehingga 100% had limit kad kredit anda.

No
Tiada Yuran Tahunan

Tidak perlu membayar yuran tahunan kad pertama atau kad tambahan!

Ciri-ciri

Rebat Tunai

Cash back
Kategori Rebat Tunai Kadar Rebat Tunai Had Bulanan Belanja
Insurans Allianz  0.3% Tiada Had Apa-apa amaun bulanan

Pindahan Baki

Balance transfer
Bayar Dalam Tempoh Dengan Kadar Faedah Pada Bila Anda Memindahkan
  6 Bulan 0.00% p.a tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 3,000
12 Bulan 6.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 1,000
18 Bulan 6.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 1,000
24 Bulan 7.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian Dari RM 1,000

Pelan Pembayaran Flexi

Flexi payment
Bayar Dalam Tempoh Dengan Kadar Faedah Pada Belanja
6 Bulan 0% p.a. dengan 2.5% yuran pengendalian Dari RM 500
12 Bulan 0% p.a. dengan 5.5% yuran pengendalian Dari RM 500
18 Bulan 0% p.a. dengan 7.0% yuran pengendalian Dari RM 1,000
24 Bulan 0% p.a. dengan 8.0% yuran pengendalian Dari RM 1,000

Yuran dan Caj

Yuran Tahunan Bagi Kad Utama Percuma
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan Percuma
Bayaran Bulanan Minimum RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi
Yuran Bayaran Lambat RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 100
Yuran Pengeluaran Tunai RM 15 atau 5% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi
Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai 18% p.a.

Kadar Faedah

15% Setiap Tahun Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut
17% Setiap Tahun Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan ataupun lebih pada 12 bulan yang lalu
18% Setiap Tahun Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas

Syarat

Pendapatan Minimum Tahunan RM 60,000
Umur Minimum Bagi Kad Utama 21 tahun
Umur Minimum Bagi Kad Kedua 18 tahun
Siapa Boleh Memohon Ahli sahaja