Telegram icon
Balik ke Pelan

Apa yang dilindungi?

Perlanggaran
Melindungi kerosakan motosikal akibat kemalangan, kerosakan mekanikal, atau lusuh.
Kebakaran, Letupan atau Kilat
Melindungi daripada kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran, letupan dan kilat.
Kecurian, Pecah Rumah atau Ragut
Perlindungan daripada sebarang kemalangan yang disebabkan oleh kecurian, pecah rumah atau ragut
Objek Jatuh
Perlindungan daripada apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh objek jatuh.
Vandalisme atau Aksi Berbahaya
Meliputi kerosakan pada kereta anda akibat perbuatan jahat oleh pihak ketiga.
Kecederaan Badan kepada Pihak Ketiga
Meliputi liabiliti anda dalam apa-apa kejadian kecederaan badan kepada pihak ketiga.
Tanpa Had
Kematian Pihak Ketiga
Melindungi liabiliti anda dalam apa jua keadaan yang menyebabkan kematian kepada pihak ketiga.
Tanpa Had
Kos Perundangan
Meliputi yuran peguam, tidak termasuk apa-apa bentuk bayaran penalti.
Sehingga RM 2,000
Aksesori Motosikal
Melindungi aksesori yang dipasang pada motosikal anda sahaja.
Peril Khas
Meliputi kerosakan yang disebabkan oleh bencana alam seperti taufan, puting beliung, banjir, dan lain-lain bencana alam.
Liabiliti Undang-undang kepada Penunggang
Meliputi perbelanjaan undang-undang jika anda menghadapi tindakan undang-undang daripada penunggang anda.
Mogok, Rusuhan dan Kekecohan Awam
Meliputi kerosakan akibat gangguan domestik yang menyalahi undang-undang.
Insurans Kemalangan Diri Rider
Menyediakan perlindungan untuk 2 penunggang tambahan yang dinamakan.
Insurans Kemalangan Diri Penunggang
Menyediakan perlindungan untuk penumpang anda yang dibawa oleh anda atau penunggang tambahan anda.

Perkara yang Perlu Diambil Tahu

Takaful Motor ini memberikan perlindungan Takaful terhadap liabiliti kepada kecederaaan atau kematian, kerosakan harta pihak lain, dan kemalangan bukan disengajakan atau kerosakan akibat kebakaran terhadap kenderaan Anda atau kecurian terhadap kenderaan Anda.