Telegram icon
Balik ke Pelan

Apa yang dilindungi?

Kebakaran, Letupan atau Kilat
Melindungi daripada kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran, letupan dan kilat.
Kecurian, Pecah Rumah atau Ragut
Perlindungan daripada sebarang kemalangan yang disebabkan oleh kecurian, pecah rumah atau ragut
Objek Jatuh
Perlindungan daripada apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh objek jatuh.
Vandalisme atau Aksi Berbahaya
Meliputi kerosakan pada kereta anda akibat perbuatan jahat oleh pihak ketiga.
Kos Perundangan
Meliputi yuran peguam, tidak termasuk apa-apa bentuk bayaran penalti.
Kecederaan Badan kepada Pihak Ketiga | Tanpa Had
Meliputi liabiliti anda dalam apa-apa kejadian kecederaan badan kepada pihak ketiga.
Tiada Had
Kematian Pihak Ketiga | Tanpa Had
Melindungi liabiliti anda dalam apa jua keadaan yang menyebabkan kematian kepada pihak ketiga.
Tiada Had
Semasa dalam Perjalanan
Liputan atas kereta anda yang dibawa dari satu tempat ke tempat lain (termasuk semasa memuat dan memunggah barang) atas jalan raya, trak kereta api, jambatan dan menyeberang laut dengan feri atau kapal dll. (Antara pulau Pulau Pinang dan daratan sahaja)
Kerosakan Harta Pihak Ketiga
Perlindungan untuk kehilangan atau kerosakan harta benda orang lain secara tidak sengaja (termasuk kenderaan) yang disebabkan oleh kesalahan anda, samada sebahagian atau keseluruhan.
Sehingga RM20 Juta
Perlanggaran
Melindungi kerosakan kenderaan disebabkan oleh kemalangan, kerosakan mekanikal, atau lusuh.
Perlindungan cermin depan dan pelindung matahari
Ini adalah liputan tambahan kepada kaca depan dan sunroof anda yang sedia ada.
Peril Khas
Meliputi kerosakan yang disebabkan oleh bencana alam seperti taufan, puting beliung, banjir, dan lain-lain bencana alam.
Liabiliti Undang-undang kepada Penumpang
Meliputi perbelanjaan undang-undang jika anda menghadapi tindakan undang-undang daripada penumpang anda.
Mogok, Rusuhan dan Kekecohan Awam
Meliputi kerosakan akibat gangguan domestik yang menyalahi undang-undang.
Aksesori kenderaan
Melindungi aksesori kenderaan seperti stereos, pemain cakera padat, kamera dashboard, dll.