Telegram icon
Balik ke Pelan

Apa yang dilindungi?

Aksesori Motosikal
Melindungi aksesori yang dipasang pada motosikal anda sahaja.
Peril Khas
Meliputi kerosakan yang disebabkan oleh bencana alam seperti taufan, puting beliung, banjir, dan lain-lain bencana alam.
Mogok, Rusuhan dan Kekecohan Awam
Meliputi kerosakan akibat gangguan domestik yang menyalahi undang-undang.

Perkara yang Perlu Diambil Tahu

Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut, sila rujuk kepada naskhah insuranceinfo berkenaan ‘Insurans Motor’, yang boleh didapati di semua pejabat cawangan kami. Selain daripada itu, anda juga boleh mendapatkan salinan naskhah tersebut daripada agen insurans atau layari laman web insuranceinfo di www.insuranceinfo.com.my. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi,

Liberty Insurance Berhad (16688-K)

Ground Floor, Menara Liberty,

1008, Jalan Sultan Ismail,

50250 Kuala Lumpur.

Toll Free : 1-300-888-990

Tel : 03-2619 9000

Fax : 03-2693 0111

E-mail : customercare@libertyinsurance.com.my www.libertyinsurance.com.my