Telegram icon
Balik ke Pelan

Apa yang dilindungi?

Peril Khas
Meliputi kerosakan yang disebabkan oleh bencana alam seperti taufan, puting beliung, banjir, dan lain-lain bencana alam.
Liabiliti Undang-undang kepada Penumpang
Meliputi perbelanjaan undang-undang jika anda menghadapi tindakan undang-undang daripada penumpang anda.
Malay: Mogok, Rusuhan dan Kekecohan Awam
Meliputi kerosakan akibat gangguan domestik yang menyalahi undang-undang.
Aksesori kenderaan
Melindungi aksesori kenderaan seperti stereos, pemain cakera padat, kamera dashboard, dll.

Perkara yang Perlu Diambil Tahu

Sekiranya anda memerlukan maklumat tambahan, sila rujuk buku kecil insurans insurans mengenai 'Motor Insurance', yang terdapat di semua cawangan kami. Sebagai alternatif, anda boleh mendapatkan salinan dari ejen insurans atau melayari laman web insurans maklumat di www.insuranceinfo.com.my, atau

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan, sila hubungi kami di:

Liberty Insurance Berhad
Ground Floor, Menara Liberty,
1008, Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur.
Toll Free : 1-300-888-990
Tel : 03-2619 9000
Fax : 03-2693 0111
E-mail : customercare@libertyinsurance.com.my
http://www.libertyinsurance.com.my/