Artikel Yang Ditandai Dengan Rumah Mampu Milik

PR1MA – yang baik, yang buruk, dan yang mampu milik

By Caitlyn Ng

Keperluan terhadap perumahan yang mampu dimiliki merupakan suatu kebimbangan yang ketara bagi sebilangan besar rakyat Malaysia, namun pihak kerajaan berharap untuk mencetuskan perubahan positif dengan mewujudkan beberapa skim perumahan. Kami meneliti ciri-ciri PR1MA, salah satu daripada skim perumahan yang popular di Malaysia. Teruskan Pembacaan