Artikel Yang Ditandai Dengan Mikro Kredit

Pembiayaan Mikro / Mikro Kredit Di Malaysia

By Loanstreet

Terdapat sesuatu pepatah yang menyatakan bahawa bank hanya memberi pinjaman kepada orang yang tidak memerlukannya. Di seluruh dunia, golongan berpendapatan rendah akan menghadapi kesukaran untuk mendaptkan kemudahan kredit. Mereka sering ditolak oleh bank disebabkan oleh status kewangan yang rendah dan kekurangan cagaran. Akses yang terhad.... Teruskan Pembacaan