Artikel Yang Ditandai Dengan Islamic

Ar Rahnu - Pajak Gadai Islam di Malaysia

By Loanstreet

Ar Rahnu, juga dikenali sebagai Ar Rahn, merupakan pajak gadai Islam bagi pinjaman bercagar jangka pendek. Pembangunan Ar Rahnu di Malaysia telah memberi perkhidmatan pajak gadai alternatif bagi peminjam, di mana ia selaras dengan prinsip-prinsip Syariah. Teruskan Pembacaan