Artikel Yang Ditandai Dengan Usa

Bagaimana Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA) mempengaruhi Malaysia?

By Loanstreet

Perjanjian TPPA merupakan sebuah perjanjian dagangan yang telah dicadangkan oleh 12 buah negara termasuk Amerika Syarikat dan negara Malaysia telah disahkan pada 5 Oktober 2015 selepas dirunding selama 5 tahun. Perjanjian TPPA mempunyai 29 bab termasuk akses pasaran barangan, tekstil, pakaian, hak harta intelek, perolehan.... Teruskan Pembacaan