Artikel Yang Ditandai Dengan Ckht

Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT / RPGT) Di Malaysia

By Loanstreet

Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) adalah sejenis cukai keuntungan modal yang dikenakan ke atas penjualan harta tanah di Malaysia. Dari tempoh 2008-2009, CKHT telah digantung sementara, dan diperkenalkan semula pada tahun 2010. Pada tahun 2014, kadar CKHT telah dinaikkan bagi tahun kelima berturu-turut sejak 2009..... Teruskan Pembacaan