BSN-UUM Platinum MasterCard Credit Card-i

BSN-UUM Platinum MasterCard Credit Card-i

Universiti Utara Malaysia Platinum MasterCard adalah kad patuh syariah dan berdasarkan Ujrah. Nikmati lebih banyak penjimatan, ganjaran, dan keistimewaan, tanpa sebarang yuran tahunan untuk seumur hidup!