BSN-UUM Gold MasterCard Credit Card-i

BSN-UUM Gold MasterCard Credit Card-i

Kad Kredit Universiti Utara Malaysia Gold MasterCard adalah kad patuh syariah dan berdasarkan Ujrah. Nikmati lebih banyak penjimatan, ganjaran, dan keistimewaan, tanpa sebarang yuran tahunan untuk seumur hidup!