Bank Islam Alumni UiTM Platinum MasterCard Credit-i

Bank Islam Alumni UiTM Platinum MasterCard Credit-i

Pemegang kad boleh membayar zakat melalui debit, Internet dan terminal EDC di kaunter Pusat Zakat.