Telegram icon
Balik ke Pelan

Apa yang dilindungi?

Objek Jatuh
Perlindungan daripada apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh objek jatuh.
Kos Perundangan
Meliputi yuran peguam, tidak termasuk apa-apa bentuk bayaran penalti
Sehingga RM2,000
Kecederaan Badan kepada Pihak Ketiga
Meliputi liabiliti anda dalam apa-apa kejadian kecederaan badan kepada pihak ketiga.
Tiada Had
Kerosakan Harta Pihak Ketiga
Sehingga RM 3 Juta
Kematian Pihak Ketiga
Melindungi liabiliti anda dalam apa jua keadaan yang menyebabkan kematian kepada pihak ketiga.
Tiada Had
Kebakaran, Letupan atau Kilat
Melindungi daripada kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran, letupan dan kilat.
Kecurian, Pecah Rumah atau Ragut
Perlindungan daripada sebarang kemalangan yang disebabkan oleh kecurian, pecah rumah atau ragut
Aksi Berbahaya
Meliputi kerosakan pada motosikal anda akibat perbuatan jahat oleh pihak ketiga.
Semasa dalam Perjalanan
Liputan atas motosikal anda yang dibawa dari satu tempat ke tempat lain (termasuk semasa memuat dan memunggah barang) atas jalan raya, trak motosikal api, jambatan dan menyeberang laut dengan feri atau kapal dll. (Antara pulau Pulau Pinang dan daratan sahaja)

Perkara yang Perlu Diambil Tahu

Polisi ini menyediakan insurans terhadap kerugian atau kerosakan pada kenderaan anda, liabiliti terhadap pihak ketiga bagi kecederaan anggota atau kematian, dan kerosakan kepada harta pihak ketiga.

Komprehensif: AXA akan memberi ganti rugi kepada anda jika motosikal anda hilang atau rosak semasa Tempoh Insurans yang timbul daripada kejadian seperti kemalangan, kebakaran, pencurian dan lain-lain. Anda boleh melihat senarai penuh senario yang diliputi dalam Pernyataan Polisi kami.

Sila rujuk Helaian Pendedahan Produk untuk maklumat lanjut.